PALMA TRAVEL Opći uvjeti putovanja

 

Opći i posebni uvjeti kao i upute sastavni su dio svih aranžmana TA Palma te su prilog katalogu i cjeniku

 

Putnik je prilikom potpisivanja Ugovora o putovanju upoznat s općim uvjetima i uputama i potpuno je suglasan sa njima! Također su sastavni dio ugovora odnosno vouchera, koji sklapaju TA Palma d.o.o (u nastavku Ta Palma), odnosno odgovorna agencija i putnik koji se prijavljuje za određeni turistički aranžman. Opći uvjeti vrijede samo za turističke aranžmane koje organizira Ta Palma, osim ukoliko je izričito navedeno da vrijede također i za prodaju aranžmana drugih organizatora. U slučaju, da je u posebnim uvjetima poslovanja ili u pojedinom programu točkom općih uvjeta i uputa određeno drugačije, vrijedi ono što je navedeno u programu. U slučaju telefonske prodaje, odnosno Internet prodaje, smatra se da je putnik primio odredbe Općih uvjeta poslovanja u trenutku, kada je telefonski odnosno putem Interneta naručio turistički aranžman. S odredbama Općih uvjeta i uputa, putnik se može upoznati na web stranici www.palma-travel.hr, gdje su posebno označeni i dostupni. Naručitelj odnosno putnik je svaka osoba koja je napravila važeću rezervaciju ili kupila i platila turistički aranžman ili druge usluge Ta Palma d.o.o te se na njega odnose Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane. Za određene programe i kataloge, uz Opće uvjete vrijede i posebni uvjeti (objavljeni na web stranici i u katalozima).

COVID-19:
VAŽNO – PRIJE PUTOVANJA: Savjetujemo vam da prije svakog putovanja dodatno provjerite ima li ograničenja za putovanja u određenu destinaciju. Putovanje može biti dopušteno samo u određene svrhe, a turističko putovanje može biti izuzeto. Više detalja možete pronaći na: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

 

POSEBNI UVJETI ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

Posebni uvjeti za turistički aranžman kojeg organizira TA Palma je sastavni dio općih uvjeta te su Vam na raspolaganju u donjim rubrikama.

 

PRIJAVE

Putnik se može prijaviti za turistički aranžman u organizaciji Ta Palma, u bilo kojoj Palminoj poslovnici ili ovlaštenoj agenciji. Prilikom prijave, Ta Palma i putnik sklapaju ugovor, koji je ujedno i potvrda rezervacije i sadrži podatke o putnikovom turističkom aranžmanu ili se odnosi na program aranžmana, gdje su ti podaci navedeni. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente, koje zahtjeva program putovanja, te platiti akontaciju.

U slučaju, da putnik prilikom prijave ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice, nastale zbog netočnih podataka. Od nje je moguće odustati samo u skladu s odredbama o otkazu putovanja navedenih u Općim uvjetima. Obvezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave ili potpisanog ugovora, svaka narudžba proslijeđena usmeno ili pismeno koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih suputnika, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog platnog instrumenta, uplatu prijave ili njezina dijela, ili konkludentnu radnju koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka. U slučaju, da putnik tijekom prijave ne naved točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice, nastale zbog nepravilnih podataka.

Ukoliko u katalogu ne pronađete željenu destinaciju ili objekt, rado ćemo Vam posredovati rezervaciju po vašoj želji. Putnik prilikom prijave potpisuje ugovor o rezervaciji (prijavnicu). Na taj način sve, što je navedeno u tim uvjetima odnosno uvjetima odgovornog organizatora, postaje pravna obveza, kako za putnika tako i za organizatora, ukoliko odgovorni organizator takvu rezervaciju nakon provjere i potvrdi. Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju s opcijom (po dogovoru ili ponudi) od strane organizatora, vrijede uvjeti za sklapanje ugovora, koji su označeni na opcijskom dokumentu. Opcija ne vrijedi i nije obvezujuća u slučaju više sile ili „ stop bookinga“ (stop prodaje). Posebni akcijski poklon bonovi i ponude, koje poklanja TA Palma, možete unovčiti samo pri kupnji novih aranžmana te se ne priznaju za već napravljene rezervacije.

 

PREDUGOVORNE INFORMACIJE

(ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku, katalogu i slično) Agencija Palma Travel posvećuje veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Palma Travel nastojati ispraviti u što skorijem roku. Palma Travel ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

 Uz opće uvjete putovanja, putniku se šalje i obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu te najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Detaljnije, šalje se dokumentacija:

1a) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja putnička agencija Palma Travel kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija Palma Travel u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija Palma Travel ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

1b) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija koje je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline. Turistička agencija koja je organizator putovanja ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

2) Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 

PLAĆANJE

Danom plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši uplatu na blagajni Ta Palma ili kod ovlaštene agencije, odnosno Ta Palma dobije doznaku na svoj transakcijski račun. Prilikom prijave putnik plaća akontaciju u iznosu od 40 % cijene aranžmana, odnosno, koliko je navedeno u programu putovanja i troškove rezervacije. Preostali dio putnik mora platiti najmanje 30 dan prije početka putovanja, odnosno onako kako je navedeno u programu. U slučaju, da preostali dio cijene aranžmana putnik ili ovlaštena agencija u kojoj je putnik napravio rezervaciju ne plati u predviđeno roku, smatra se da je otkazao putovanje i tada se upotrebljavaju odredbe o putnikovom otkazu aranžmana iz ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane. Pravovremeno i u ukupnom iznosu plaćeno putovanje jamči, po uvjetima, određenim u ovim općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane, odnosno po uvjetima određenim u posebnim uvjetima poslovanja ili programa, sudjelovanje odnosno slobodno mjesto na pojedinačnom turističkom aranžmanu ili putovanju. Putnik je prilikom polaska dužan pokazati dokument o plaćenom aranžmanu (ugovor/voucher ili/i potvrdu o uplati); u suprotnom je moguće da odgovorna osoba na putovanju putnika ne primi na putovanje, odnosno aranžman. Putnik može plaćati gotovinom ili drugim predviđenim sredstvom plaćanja. U skladu s uvjetima bezgotovinskog poslovanja financijskih institucija kod izvršenog bezgotovinskog plaćanja (kreditne kartice, Maestro, bankovna kartica…) turističkog aranžmana ili druge Palmine usluge. Ta Palma ni u kom slučaju ne može isplatiti gotovinu u slučaju da je potrebno vratiti uplaćeni iznos, ali putnik može zahtijevati povrat novca ako na njega ima pravo. Kada za putnika turistički aranžman rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe iz ove točke vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju.

Mogućnost plaćanja na rate. Za više informacija javite se u naše poslovnice. Na našim prodajnim mjestima će Vas upoznati sa svim mogućnostima obročne otplate te će Vam po želji napraviti informativni izračun.

 

CIJENE

Cijene putovanja su određene programom i cjenikom putovanja ili ljetovanja, te vrijede od dana objave programa. Putnik je uz osnovnu cijenu turističkog aranžmana dužan platiti i sve doplate (avionske, lučke, sigurnosne pristojbe, vize, doplate za gorivo, itd.) koje se, ukoliko već nisu uračunata u osnovnu cijenu aranžmana, u ugovoru o putovanju zbrajaju zajedno s osnovnom cijenom aranžmana te mogućim neobaveznim doplatama u konačnu cijenu i tako na temelju ugovora o putovanju predstavljaju konačnu obvezu putnika.

Palma Travel ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:

 1. a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije.
 2. b) visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama.
 3. c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.

Povećanje cijene se obračuna s jednakim postotkom, kao što je došlo do povećanja prethodno postojećih cijena, koje su bile uključene u kalkulaciju.

O mogućim promjenama cijene putovanja Ta Palma putnika je dužna obavijestiti 15 dana prije polaska. Ta Palma može u programu odrediti, da putnik usluge, koje će biti pružene tijekom putovanja, plati na licu mjesta. U tom slučaju Ta Palma ne nastupa kao organizator, niti kao posrednik, već kao informator. Svi reklamacijski zahtjevi se u tom slučaju, odnose na izvođača usluge na samoj destinaciji.

Ta Palma u programu može navesti cijenu aranžmana, a pri tom dodati i da se cijena može povećati ukoliko se ne prijavi određeni broj putnika odnosno nastupe drugi precizno određeni uvjeti. Putnik se prijavljuje po optimalno-nižoj cijeni, ali je upoznat te suglasan s doplatom razlike između optimalnog i minimalnog sudjelovanja putnika. U slučaju, da se za putovanje odluči manji broj putnika, o promjeni uvjeta biti ćete obavješteni tjedan dana prije odlaska ili do zaključenja prodaje putovanja kod charter programa. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o organizaciji putovanja ako je poskupljenje veće od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Tako niti jedna odredba ne tvrdi, da će nastupiti uvjeti za povećanje cijene aranžmana i putnik ne može odstupiti od ugovora, ukoliko bi uvjeti za povećanje cijene nastupili. Mogući popusti i pogodnosti međusobno se isključuju i nikada se ne zbrajaju. Ukoliko je više mogućih popusta i/ili pogodnosti, putnik može izabrati onu koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete.

Svi popusti i pogodnosti međusobno se isključuju i ne zbrajaju. Ukoliko je predviđeno više popusta, putnik može u trenutku prijave izabrati popust koji mu najviše osgovara. Izračuni za zrakoplovne aranžmane odnose se na min. 25 putnika, za putovanja sa posebnim čarter zrakopovima za 140 putnika i za autobusne aranžmane, min. 45 putnika po autobusu, osim ako nije drugačije navedeno. Ta Palma može odrediti u programu da putnik plaća pojedine usluge isključivo na licu mjesta. U tom slučaju, Ta Palma se ne pojavljuje kao organizator, već kao posrednik i informator. U ovom slučaju, podnositelj zahtjeva primjenjuje sve zahtjeve za pritužbu isključivo davatelju usluga na licu mjesta. Cijene doplata su informativne i podložne promjenama.

 

POKLON BONOVI

U Palminim poslovnicama možete naći i poklon bonove. Svi poklon bonovi, kuponi i drugi bonovi su važeći od datuma izdavanja, do datuma koji je naveden na bonu, odnosno kuponu. Ukoliko nije navedeno drukčije, poklon bonove i kupone do važećeg datuma možete unovčiti u Palminim poslovnicama za aranžmane, čiji organizator odmora i putovanja je TA Palma.

 

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU ARANŽMANA

Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, u cijenu aranžmana su uračunate usluge prijevoza, hotela i druge usluge, navedene u programu putovanja, kao i organizacija putovanja, PDV. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, vrijede cijene pojedinačnog turističkog aranžmana po osobi, za smještaj u standardnim dvokrevetnim sobama, bez garancije pogleda, balkona itd. te nude samo osnovni smještaj. Ukoliko postoji želja za smještaj tri osobe u jednoj sobi, putnike upozoravamo, da je treći dodatni ležaj u sobi i nije uvijek ekvivalentan osnovnom ležaju, ali cijena putovanja ostaje ista. Putniku tako omogućavamo, da izbjegne doplatu za smještaj u jednokrevetnoj sobi. Prehrana, udobnost i ostala ponuda pod nadzorom su lokalnih turističkih organizatora. Standardi turističkih ponuda među izabranim destinacijama su različiti i ne mogu se uspoređivati. Prehrana je također prilagođena lokalnim navikama. Organizator uz sve navedeno ne odgovara za bilo kakvu usmenu ili pisanu informaciju, koju je putnik dobio na posredničkom prodajnom mjestu, isto tako ne odgovara za informacije, koje su kod pojedinih objekata napisane na Internet stranicama pojedinog objekta, jer su te informacije lokalnog karaktera i prosudbe.

Podaci o bežičnoj internetskoj vezi su preuzeti sa službenih internetskih stranica hotela na dan izdavanja kataloga. Organizator putovanja ne odgovara za spor ili ometani rad mreže u slučaju preopterećenja ili drugih poteškoća u sustavu.

 

DODATNE USLUGE

Dodatne usluge su sve usluge, koje u pravilu nisu uključene u cijenu aranžmana (fakultativni izleti u organizaciji lokalnih agencija, ulaznice, posebna prehrana itd.) ili su za njih prema programu predviđene doplate (jednokrevetna soba, vize, zrakoplovne pristojbe ..), zato ih putnik plaća posebno, osim ako u programu nije drugačije navedeno. U slučaju da su pri pojedinačnom aranžmanu raspisane dodatne usluge, putnik može izraziti želju za tim uslugama prilikom prijave i doplatiti ih osnovnoj cijeni aranžmana. Objavljene cijene dodatnih usluga vrijede samo u slučaju narudžbe i uplate tih usluga, prilikom narudžbe i uplate osnovnog aranžmana na prijavnom mjestu. Za vrijeme putovanja putnik može doplatiti posebne usluge vođi puta ili predstavniku Ta Palma odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov turistički aranžman, na mjestu gdje se vrši usluga, u odgovarajućoj valuti i ako je za vrijeme putovanja određenu uslugu još moguće naručiti, po cijeni koja vrijedi na licu mjesta.

Ta Palma može preporučiti u programu da putnik plaća usluge (fakultativni izleti, iznajmljivanje sportske opreme, iznajmljivanje vozila, itd.) koje će biti realizirane na licu mjesta. U ovom slučaju, Ta Palma se ne pojavljuje kao organizator, već kao posrednik i informator. Putnik plaća uslugu izravno davatelju usluga i odgovornom organizatoru na licu mjesta. U tom slučaju, podnositelj zahtjeva primjenjuje sve zahtjeve za pritužbu samo na pružatelja usluga ili davatelja usluga na licu mjesta.

 

OTKAZ ILI PROMJENA PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Putnik ima pravo otkazati putovanje u poslovnici, gdje je rezervacija izvršena, u pisanom obliku, inače se otkaz putovanja ne prihvaća. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Ta Palma ima pravo na naknadu troškova nastalih zbog otkazivanja putovanja. Visina naknade troškova ovisi o trenutku u kojem je putnik otkazao putovanje. Visina naknade troškova otkaza putovanja ovisi o vremenu do početka izvođenja usluga u kojem je putnik predložio otkaz putovanja odnosno otkazao putovanje:

 

LJESTVICA OTKAZIVANJA gdje su Palma Travel d.o.o. i Palma d.o.o. glavni organizatori:

Organizator od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 

EUROPSKA PUTOVANJA AUTOBUSOM I ZRAKOPLOVOM:

 • do 30 dana prije dana početka usluge – 20% cijene aranžmana,
 • 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
 • 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana,
 • 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska odnosno nedolazak bez otkaza – 100% cijene aranžmana.

VELIKE EUROPSKE TURE AUTOBUSOM (TRAJANJE OD 7 ILI VIŠE DANA):

 • 65 dana i više prije dana početka usluge,
 • 64 do 46 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
 • 45 do 32 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
 • 31 dan prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska odnosno nedolazak bez otkaza – 100% cijene aranžmana.

DALEKA PUTOVANJA:

 • do 45 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
 • 44 do 15 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 14 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska odnosno nedolazak bez otkaza – 100% cijene aranžmana.

PUTOVANJA IZ KATALOGA MEDITERAN:

 • do 30 dana prije dana početka usluge – 20% cijene aranžmana,
 • 29 do 22 dana prije dana početka usluge 40% cijene aranžmana,
 • 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 70% cijene aranžmana,
 • 7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana,
 • nakon polaska odnosno nedolazak bez otkaza – 100% cijene aranžmana.

JADRAN, WELLNES:

 • do 30 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
 • 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
 • 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

SKIJANJE:

 • do 30 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
 • 29 do 15 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 14 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

 

Otkazni uvjeti naznačeni u ovim Općim uvjetima ne primjenjuju se za trošak izabranih zrakoplovnih karata te za usluge kupljene preko rezervacijskih sustava s posebnim uvjetima kao što su: hoteli, najam automobila, transferi, razne ulaznice, trajektni prijevozi, vize… Za svaku takvu uslugu trošak otkazivanja može biti i 100% na dan kupnje. Posebni uvjeti su u pravilu navedeni za vrijeme prijave ili za vrijeme potvrde ponude (na ugovoru), zato se u slučaju putnikovog otkazivanja FIT aranžmana te usluge se obračunavaju odvojeno od klasične ljestvice gore navedenih troškova otkazivanja. Takvi posebni uvjeti su većinom određeni kada se kupuje usluga po niskoj ili sniženoj cijeni sa rezervacijskih sustava za gore navedene usluge i ne dopuštaju promjene ili otkazivanja.

Prilikom otkaza putovanja putnik mora potpisati izjavu o otkazu koji će mu na potpis pružiti prodavatelj. Ako putnik odbije potpisati izjavu o otkazu, smatrat će se da putovanje putnik nije otkazao.

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže ugovor o putovanju na dan početka putovanja ili čak nakon njegova početka, Palma Travel d.o.o. odnosno drugi organizator teretit će putnika za cjelokupnu vrijednost aranžmana.

U slučaju da Palma Travel d.o.o. nije organizator turističkog aranžmana, prilikom određivanja visine troškova zbog otkaza putovanja vrijede uvjeti glavnog organizatora koje je korisnik turističkog aranžmana dužan zatražiti na prodajnom mjestu. Potpisom Ugovora o putovanju korisnik je suglasan sa Općim uvjetima organizatora turističkog aranžmana.

Ljestvica otkazivanja za apartmane, vile i svjetionike ponuđača ADRIAGATE:

 

Sve države i mjesta iz ponude privatnih apartmana:

 • do 30 dana prije dana početka usluge – 15% cijene aranžmana,
 • 29 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 7 dana prije početka usluge uključujući i dan dolaska – 100% cijene aranžmana.

Sve države i mjesta iz ponude smještaja u vilama:

 • do 56 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
 • 56 do 43 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 42 do 29 dana prije dana početka usluge – 65% cijene aranžmana,
 • 28 do 16 dana prije dana početka usluge – 90% cijene aranžmana,
 • 15 dana prije početka usluge – 100% cijene aranžmana,
 • nedolazak bez otkaza – 100% cijene aranžmana.

Sve države i mjesta iz ponude smještaja u svjetionicima:

 • do 45 dana dana prije početka usluge – 10% cijene aranžmana,
 • 44 do 17 dana dana prije početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 16 dana prije početka usluge uključujući i dan dolaska – 100% cijene aranžmana.

 

LJESTVICA OTKAZIVANJA ZA KRSTARENJA:

   

GRUPNI POLASCI (vrijedi za raspisane grupne polaske):

 • do 90 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 790 kn po osobi (za Holland America 20% cijene aranžmana),
 • 89 do 60 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana,
 • 59 do 45 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 44 do 20 dana prije dana početka usluge – 75% cijene aranžmana,
 • 19 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

 

INDIVIDUALNI POLASCI

 

Ljestvica troškova otkaza za brodsku kompaniju Costa Crociere:

 

Basic ponude:

 • do 45 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
 • 44 do 30 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 29 do 16 dana prije dana početka usluge – 75% cijene aranžmana,
 • 15 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

Comfort i Deluxe ponude:

 • do 45 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 390 kn po osobi,
 • 44 do 30 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
 • 29 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 14 do 5 dana prije dana početka usluge – 75% cijene aranžmana,
 • 4 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

Krstarenja oko svijeta i njegovi dijelovi:

 • 90 do 60 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
 • 59 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 14 do 10 dana prije dana početka usluge – 75% cijene aranžmana,
 • 9 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

„Last minute deal“ ponude krstarenja:

 • 100% troškovi otkazivanja od dana rezervacije do dana početka usluge

 

Ljestvica troškova otkazivanja za brodsku kompaniju MSC:

 

Krstarenja koja traju 16 dana ili manje:

 • do 60 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 390 kn po osobi,
 • 59 do 30 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
 • 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
 • 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana,
 • 14 do 6 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 5 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

Krstarenja koja traju 16 dana ili više:

 • do 90 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 390 kn po osobi,
 • 89 do 60 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
 • 59 do 52 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
 • 51 do 35 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana,
 • 34 do 15 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 14 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

Krstarenja u MSC Yacht club kabinama:

 • do 120 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 790 kn po osobi,
 • 119 do 90 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
 • 89 do 60 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana,
 • 59 do 30 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana,
 • 29 do 15 dana prije dana početka usluge – 80% cijene aranžmana,
 • 14 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

 

Pri sastavljenim programima (krstarenje, prijevoz, hotelski smještaj, izleti…) za svaki dio aranžmana vrijede vlastiti opći uvjeti.

 

Ljestvica otkaza za krstarenje po Jadranu – KATARINA LINE:

 • do 30 dana prije dana početka usluge – fiksna naknada štete u iznosu od 1160 kn po osobi, odnosno 1540 kn po osobi kod deluxe krstarenja,
 • 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 25% cijene aranžmana,
 • 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 50% cijene aranžmana,
 • 15 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana.

Putnik nema pravo na nikakav povrat u sljedećim primjerima:

 • ukoliko se pravovremeno ne stigne u luku,
 • ukoliko iz bilo kojih razloga prijevremeno napusti krstarenje,
 • ukoliko nema valjanih dokumenata (osobnih dokumenata, viza..).

 

Opći uvjeti za ostale brodske kompanije su na raspolaganju u poslovnicama.

Neovisno o gore navedenim troškovima otkaza putovanja, postoji mogućnost i viših troškova i to onda kada isto uvjetuju važeći uvjeti prodaje te ih nalažu poslovni partneri. Za grupna krstarenja vrijede posebni opći uvjeti otkaza.

U slučaju otkaza od strane organizatora ili putnika, putnik nema pravo na naknadu troškova za vizu, troškova za cijepljenje i trošak putnog osiguranja.

Posebni uvjeti za KRSTARENJA, možete pronaći pod rubrikom: POSEBNI UVJETI ZA KRSTARENJA.

U svim slučajevima, kada je predmet ugovora kupnja zrakoplovnih karata, TA Palma osim troškova otkaza ima pravo i do zadržavanja rezervacijske pristojbe (TSC).

Za vrijeme putovanja putnik može prekinuti putovanje po svojoj želji i sa pisanom izjavom o prekidu. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja prekine putovanje, pri povratku nema pravo do povrata troškova ili otkupne cijene, ni djelomično ni potpuno. Ukoliko putnik po svojoj želji promijeni program, odnosno ne putuje po programu koji je sastavni dio ugovora TA Palma, smatra se da je putnik odustao od ugovora za vrijeme putovanja. U tom slučaju je putnik odgovoran za troškove i štetu koju je s time prouzročio. U slučaju promjene programa po vlastitoj želji ili zbog više sile, a da za to ne postoji razlog od strane TA Palma zbog nepravilno obavljene usluge, putnik nema pravo zahtijevati bilo kakve odštete ili smanjivanje cijene.

Putnik može nakon sklapanja ugovora promijeniti ime ili broj putnika, smještaj, datum putovanja, pod uvjetom da je takva promjena moguća bez otkazivanja aranžmana. Ukoliko je promjena bez otkazivanja moguća, TA Palma putniku zaračuna administrativne troškove u visini od 25 €. Ukoliko promjena bez otkazivanja nije moguća visina troškova promjene aranžmana unutar 30 dana, dan prije početka izvršavanja usluge može biti jednaka troškovima otkazivanja koji su navedeni u toj točki. U slučajevima kada su troškovi viši osobito kada aranžman uključuje i prijevoz sa avionom i nastanu troškovi zbog otkazivanja i promjene od strane izvođača pa TA Palma zahtjeva povrat stvarnih troškova, koji mogu biti viši od gore navedenih.

 

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici turističkih agencija dužni su svim putnicima ponuditi paket putnog osiguranja koji uključuje zdravstveno osiguranje za vrijeme boravke u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Putnik može prilikom prijave ili u trenutku sklapanja Ugovora uplatiti samo pojedinačnu policu osiguranja ili cjelokupni paket putnog osiguranja.

Palma Travel d.o.o. preporučuje ugovaranje paketa putnih osiguranja. Police osiguranja mogu se ugovoriti do trenutka polaska na putovanje, osim police osiguranja od otkaza putovanja koja se može ugovoriti do trenutka sklapanja ugovora o putovanju, što uključuje i paket putnih osiguranja koji sadrži osiguranje od otkaza putovanja. Premija osiguranja izračunava se uzimajući u obzir vrijednost usluge putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Palma Travel d.o.o. ima sklopljen ugovor o posredovanju. Palma Travel d.o.o. nastupa kao sporedni posrednik u prodaji polica osiguranja.

Ako putnik sklopi osiguranje od rizika otkaza putovanja kod nekog od osiguravajućih društava, putnikova se prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju u tom osiguravajućem društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva. Tijek rješavanja slučaja odštete i vrijeme rješavanja slučaja odštete u domeni je osiguravajućeg društva kod kojeg je ugovoreno osiguranje od rizika otkaza putovanja.

 

ORGANIZATOROV OTKAZ ILI PROMJENA PUTOVANJA

TA Palma si u skladu sa važećim zakonodavstvom daje pravo do otkazivanja putovanja ili promjene programa putovanja. TA Palma si daje pravo da otkaze putovanje najkasnije 5 dana prije predviđenog polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno je najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu idući:

 

PALMINI UVJETI:

 • Za putovanje s autobusom – najmanje 40 putnika u autobusu, osim ako nije navedeno drugačije
 • Za putovanja na redovnim zrakoplovnim linijama – Europa – najmanje 15 putnika u pojedinoj skupini, osim ako nije navedeno drugačije
 • Za putovanja na redovnim zrakoplovnim linijama – Daleka putovanja – najmanje 15 putnika u pojedinoj skupini, osim ako nije navedeno drugačije
 • Za putovanja sa posebnim zrakoplovima, vlakovima, brodovima – najmanje 80% popunjenosti kapaciteta

TA Palma ima pravo do potpunog ili djelomičnog odstupanja od ugovora, ako prije ili tijekom izvođenja programa nastupe izvanredne okolnosti, koje nije bilo moguće očekivati, otkloniti ili izbjeći, za TA Palma te okolnosti su utemeljeni razlog za ne sklapanje ugovora kada bi takve okolnosti postojale u trenutku sklapanja ugovora. TA Palma može otkazati ugovor ili zahtijevati povrat štete od putnika koji neposredno krši odredbe ugovora kojeg je sklopio sa TA Palma, ukoliko se ugotovi da je putnik namjerno dao pogrešne podatke o broju putnika ili njihovoj starosti, odnosno došlo je do promjena tijekom putovanja, putnik o tome nije obavijestio TA Palma.

TA Palma ima pravo promjene sata i dana polaska, odnosno otkaza putovanja zbog promjene zrakoplovnog voznog reda ili nastupa više sile te prava do promjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (novi vozni red, nestabilan položaj u državi, gdje je organiziran program, prirodne katastrofe ili drugi nepredviđeni uzroci na koje TA Palma ne može utjecati), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. Kod turističkih aranžmana i usluga gdje je važan uvjet odgovarajuće vrijeme se odstupanje organizatora od ugovora zbog neodgovarajućih vremenskih uvjeta računa kao odstupanje od ugovora zbog izvanrednih okolnosti, odnosno više sile. Ta Palma ne može preuzeti odgovornost za promjenu programa zbog nastupa bilo kakve više sile prije i/ili tijekom trajanja putovanja. U tim slučajevima putnicima osigura usluge u promijenjenom obliku, glede na postojeće mogućnosti.

U slučaju da TA Palma otkaže putovanje putnik ima pravo do cjelokupnog povrata uplaćene cijene aranžmana. U slučaju otkaza putovanja od strane TA Palma, putnik nema pravo do povrata troškova vize, potrebne za ulazak u državo gdje se putuje ili troškova cijepljenja koji su bili zahtijevani programom. TA Palma će obavijestiti putnika o bilo kakvoj naknadnoj promijeni programa. Ukoliko TA Palma, odnosno drugi organizator putovanja odstupi od ugovora tijekom njegova ispunjavanja, ima pravo do pravednog plaćanja za dogovorene usluge. Isto tako putnik nema pravo do povrata administrativnih troškova i osiguranja sklopljenoga kod osiguravajuće kuće. TA Palma ne odgovara za kašnjenja letova, brodova ili vlakova, kao ni za promijene programa koje bi nastale kao posljedica takvih kašnjenja. U slučaju da stanje na destinaciji ne dopušta TA Palmi ne dopušta smještaj putnika u naručenom objektu, lako TA Palma smjesti putnika u istom kraju u drugi objekt jednake kategorije.

 

PUTNI DOKUMENTI

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo, mora imati važeći putni dokument ili drugi važeći odgovarajući dokument s kojim lako može ući u određenu državu. U slučaju, da pojedine države uvjetuju ulazak u državu s određenom vremenskom valjanošću putnog dokumenta prije isteka valjanosti na dan ulaska, putnik je dužan sam paziti na te odredbe. TA Palma ne odgovara za moguće neugodnosti ili prisilan prekid putovanja. Putnik se mora sam informirati o važećim propisima o putnim dokumentima, vizama, deviznim, carinskim i zdravstvenim propisima. Palma ne provjerava državljanstva putnika, zato je gost dužan brinuti, da on osobno te njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenim s pograničnim carinskim, zdravstvenim, i drugim propisima svoje države, kao i one u koje ili iz kojih putuje. Putnik si zato mora prije putovanja, odnosno do roka koji je određen u programu, dobiti vize za države u koje putuje te obaviti cijepljenja koja su obavezna za te države. Ukoliko putnik ne ispuni te obaveze, TA Palma postupa u skladu sa odredbama o putnikovom otkazu putovanja.

U slučaju da TA Palma uređuje vizu putniku, agencija ne garantira za uspješnost pridobivanja iste. Troškove pridobivanja vize TA Palma u tom slučaju ne vraća. TA Palma ne jamči za točnost informacija, ukoliko si putnik sam uređuje dokumente. Isto tako u slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih prepreka, agencija ne snosi odgovornost, sve troškove nastale zbog odbijenice snosi putnik sam. Posredovanje TA Palma prilikom pridobivanja vize nije uključeno u cijenu putovanja, odnosno plaća se posebno. Smatra se da si putnik sam uređuje vizu kada TA Palma ne dostavi potrebne dokument za uređivanje vize u roku određenom u ponudi ili programu. Zbog zahtijeva u međunarodnom putničkom prometu (zrakoplovni, brodski, autobusni…) putnik je dužan tijekom prijave posredovati sve potrebne podatke o svim sudionicima putovanja ili ljetovanja koje prijavljuje. Podaci moraju biti identični podacima u službenim dokumentima koje su sudionici putovanja dužni u skladu sa propisima o prelasku državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim aktima, nositi sa sobom. U slučaju, da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, odgovara za sve nastale troškove sudionika putovanja sam putnik.

Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim i hotelskim objektima te dobronamjerno sudjelovati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluga. Ako se putnik ne drži svojih obaveza, odgovara organizatoru putovanja za prouzročenu štetu, organizator otklanja bilo kakvu odgovornost za štetu koju bi putnik pretrpio u takvom slučaju. Na putovanju se putnik treba ponašati na način koji ne ugrožava život i zdravlje suputnika i ne ugrožava sami tijek putovanja. U slučaju da se putnik ponaša u suprotnosti s tom odredbom, predstavnik ga ima pravo isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova koji se plaćaju na samoj destinaciji.

 

OBAVIJESTI PRIJE POLASKA NA PUTOVANJE

Za putovanja u organizaciji TA Palma, putnik dobije konačnu obavijest najkasnije 5-7 dana prije odlaska; ako putnik ne primi obavijest u tom roku, preporučujemo da o tome obavijesti prodajno mjesto. Putnici dobiju obavijest prije putovanja na svoju e-mail adresu (u slučaju da su ju dali pri prijavi), inače mogu obavijest preuzeti ili naručiti na prodajnom mjestu , gdje je dostupna najkasnije 5-7 dana prije početka putovanja. U slučaju da drugi organizator putovanja organizira turistički aranžman, putnik dobiva obavijest o polasku najkasnije 2 dana prije odlaska. U slučaju da putnik ne primi obavijest o polasku do 1 dan prije polaska, molimo ga da se obrati na svoje prodajno mjesto. Šteta koja bi nastala zbog toga što je putnik dao nepotpunu ili nepravilnu adresa u svrhu popunjavanja vouchera ili ugovora, snosi sam putnik.

 

ZDRAVSTVENI PROPISI

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije putnik je dužan cijepiti se i dostaviti odgovarajući dokument za putovanje u određene zemlje. Cijepljenje je također obavezno u slučajevima kada je takav propis usvojen nakon sklapanja ugovora o putovanju i ne smatra se opravdanim razlogom za otkaz ugovora, ukoliko ne postoje kontraindikacije zdravlju putnika. U tom slučaju putnik je dužan podnijeti liječničku potvrdu. U slučaju da su u programu za putovanje navedena, odnosno zahtijevana određena cijepljenja, svaki putnik mora osigurati međunarodni certifikat – žuta knjižica s upisanim obavljenim cijepljenjima. TA Palma ne snosi odgovornost za bilo kakve komplikacije ili putnikov prekid putovanja, zbog putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa zemlje u koju ulazi, ili programa na koji se prijavio, kao i za troškove povezane s tim.

 

PRTLJAGA

Organizator putovanja, agent ili posrednik nisu odgovorni za prijevoz prtljage, zato ne odgovaraju za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage i drugih dragocjenosti u smještajnom objektu ili u autobusu. Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnika adresira na prijevoznika, hotel ili drugog neposrednog pružatelju usluga.

Za prijevoz posebne prtljage, kao što su bicikli, surf, kite, golf oprema, ronilačka oprema … putnik mora prijevozniku plaćati naknadu ili u agenciji ili na aerodromu kako je predviđeno u ponudi. U svakom slučaju je prijevoz takve prtljage potrebno najaviti tijekom prijave, zrakoplovni prijevoznik si zbog ograničenog kapaciteta svejedno daje za pravo da odbije prijevoz takve prtljage. Sve troškove odnosno štetu koja bi zbog toga nastala, snosi sam putnik. U zrakoplovnom prijevozu, putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage sukladno odredbama prijevoznika, svaki dodatni kilogram putnik plaća na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, , odnosno prema odredbama zračnog prijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatnu prtljagu.

U zrakoplovnom prijevozu je za prtljagu odgovorna isključivo zrakoplovna tvrtka, na temelju pravila koja se primjenjuju u međunarodnom zrakoplovnom putničkom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispuni obrazac PIR zrakoplovne tvrtke te ispunjenog preda predstavniku zrakoplovne kompanije, jedan primjerak zadrži za sebe. Na osnovu obrasca mu zrakoplovna kompanija isplaćuje odštetu u skladu s propisima koji se primjenjuju u međunarodnim zrakoplovnom putničkom prometu. TA Palma nije odgovorna za krađu ili oštećenje putnikove prtljage i drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumenata iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana, i sl.) i prijevoznih sredstava (avioni, autobusi, brodovi, i sl.).

 

TOČNOST PRIJEVOZNIKA

TA Palma nije odgovorna za točnost prijevoza u kopnenom i pomorskom prijevozu kada se obavlja putem javnih prijevoznih sredstava, na redovnim ili izvanrednim putničkim prijevozima ili plovidbama. Odgovornost prijevoznika propisano je u ugovoru između putnika i prijevoznika, koji stupa na snagu uz uporabu prijevoznog sredstva. TA Palma nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz kašnjenja, otkazivanja ili preinaka prijevoza ili prijevoznog sredstva. TA Palma zadržava pravo izmjene zbog različitih tehničkih i organizacijskih razloga. Isto tako može doći do kašnjenja, koji su najčešće posljedica preopterećenosti u cestovnom i brodskom prometu, štrajkova i lošeg vremena, a na njih organizator nema utjecaja. Kvaliteta prijevoznih sredstava je u pravilu, i ako nije drugačije naznačeno u programu, prosječne lokalne kategorije.

Sve zrakoplovne usluge isključivo su u nadležnosti zrakoplovnih prijevoznika i na njih agencija nema utjecaja. Zrakoplovna tvrtka može bez prethodne najave promijeniti cijenu i vrijeme prijevoza, zrakoplovne i sigurnosne pristojbe i naknade za gorivo. Može promijeniti i uvjete za prijenos dopuštene prtljage, kako ručne i tako i predane, postupak provjere putnika i prtljage. Pravo zrakoplovnog prijevoznika je da zbog tehničkih ili organizacijskih razloga promjeni dan, vrijeme leta, tip zrakoplova ili ponudi zamjenski let. Zbog tih i organizacijskih razloga (korištenje drugog zrakoplovnog prijevoznika, zbog popunjenosti kapaciteta, promjene u cijeni) dajemo si za pravo promjenu mjesta, datuma, vremena, tipa zrakoplova, zrakoplovnih linija (npr. dodatna slijetanja, zamjena zračnih luka …). Prvi i zadnji dan programa uvijek su namijenjeni putovanju (zračni prijevoz, transfer).

Promjene u letovima mogu se također pojaviti u trenutku izdavanja kataloga, tako da su dani i vremena letova informativni i određeni nekoliko mjeseci unaprijed prije vašeg polaska. Stoga su svi podaci navedeni u katalogu samo informativne naravi i nisu obvezujući. Točan raspored leta i konačne informacije bit će objavljeni na našoj web stranici ili ćemo vas naknadno obavještavati o mogućim promjenama. Kašnjenje letova nije u nadležnosti agencije. Do kašnjenja zrakoplovnih prijevoznika može doći zbog različitih uvjeta, opterećenja zračnog prostora i sl. Imajte na umu da sigurnost putnika ima prioritet u odnosu na točnost leta. Putnici će dobiti zrakoplovnu kartu za polazak i povratak, obično u zračnoj luci, od našeg predstavnika zajedno sa svim putnim dokumentima. Neke zračne luke koriste isključivo ulaznicu u elektronskom obliku, zato ih putnici ne dobiju u tiskanom obliku. Za prijavu na let dovoljan je osobni dokument. Za putnike koji su kupili samo zrakoplovnu kartu, posebno vrijedi upozorenje da još jednom najmanje 48 sati prije leta provjere točno vrijeme leta. Agencija ne snosi odgovornost za oštećenu ili izgubljenu prtljagu. U takvim slučajevima odmah se obratite odgovarajućoj službi izravno u zračnoj luci, obično odjeljak „lost and found“, gdje ćete dobiti odgovarajući zapisnik i referentni broj. Zrakoplovni prijevoznik neće uzeti u obzir kasnije reklamacije.

U slučaju da putnik kupi zrakoplovnu kartu na redovnoj liniji ili na niskotarifnom prijevozniku, primjenjuju se stroga pravila prijevoznika, koja, naravno, putnik dobiva od prodajnog predstavnika na zahtjev ili rezervaciju. U ovom slučaju Ta Palma je samo posrednik u prodaji. Isto vrijedi za već predanu prtljagu kod letova sa najnižom cijenom te je za istu potrebna doplata (putnik može birati između različitih težina). Putnik je dužan dati ime i prezime za rezervaciju kako je napisano u osobnom dokumentu (putovnica), budući da podaci moraju odgovarati podacima na zrakoplovnoj karti. Ta Palma nije odgovorna za bilo kakve pogrešne prikaze informacija, ali posljedično su prijevoznici su ti koji zaračunaju troškove promijene, u slučaju da prijevoznik ne dopušta promjene, potrebno je kupiti novu kartu. S konačnom cijenom koju zaprimi putnik u ponudi ili tijekom rezervacije, točno je navedeno što cijena uključuje (zrakoplovni prijevoz, zrakoplovne i sigurnosne pristojbe, nadoplatu za gorivo, rezervacijske troškove), kao i to koliko je uključene prtljage, kakve su doplate, kakvi su troškovi moguće promjene ukoliko je ista dozvoljena i podatak o tome koliki iznos prijevoznik vrati u slučaju eventualnog otkaza. Sve troškove određuje prijevoznik i ovise o prodajnoj tarifi zrakoplovnog prijevoza.

 

GUBITAK DOKUMENATA

U slučaju da putnik tijekom putovanja izgubi dokumente ili su mi isti ukradeni te su mi neophodni za nastavak putovanja ili povratak u domovinu, putnik je dužan o vlastitom trošku osigurati nove dokumente. Pri uređivanju formalnosti u vezi s tim, putnik se može za savjete i pomoć obratiti vođi putovanja ili predstavniku TA Palma, odnosno predstavniku organizatora putovanja. U slučaju da putnik mora zbog izgubljenih ili ukradenih dokumenata prekinuti putovanje, nema pravo na povrat uplaćenog putovanja ili povrat troškova.

 

INFORMACIJE

Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu, ne obvezuju TA Palma više od uvjeta u programu ili ponudi. U slučaju sumnje, važećim se smatra pisana ponuda, pisana informacija ili pismeno objašnjenje. Cijene i fotografije objavljene na posredničkim mjestima ili direktno na internetskim stranicama hotela i drugih objekata, kao i njihovih promidžbenih materijala su samo informativne prirode, a ukoliko su u suprotnosti sa drugačijim informacijama u pisanom programu, pisanoj informaciji ili u pisanom obrazloženju TA Palme prije sklapanja ugovora o turističkom aranžmanu, TA Palma ne jamči potpunost ili vjerodostojnost tih podataka. Upute i Posebni uvjeti te Korisne informacije i iskrena riječ objavljeni u katalogu i/ ili cjenika vrijede za sve aranžmane, kao i za individualne i grupne polaske, za raspisane i posebno pripremljene programe i rezervirane usluge, te su sastavni dio Općih uvjeta.

Prosječna briga stranke, koja svoje usluge naručuje putem interneta ili telefonske prodaje je da sve relevantne informacije dobije sama putem internetskih stranica smještajnog objekta ili odmorišne destinacije.

 

KATEGORIZACIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA I OPĆENITO O KUĆNIM PRAVILIMA

Smještaj u programima označen je prema službenoj kategorizaciji u pojedinim zemljama, važećim u trenutku izdavanja programa. Na nju organizator nema utjecaja, zato je potrebno uzeti u obzir da kriteriji kategorizacije u nekim turističkim destinacijama znatno odstupaju od kriterija koji su korišteni u Hrvatskoj/Sloveniji te u većini zemalja zapadne Europe. Iz toga slijedi, da na tim destinacijama preporučujemo rezervacije hotela više kategorije. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju, danu od strane ovlaštene agencije organizatora, koja nije u skladu sa opisima usluga u njegovom programu. Kućni redovi, prehrana, usluge, plaže i ostala ponuda hotela pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija. Organizator također nema nikakav utjecaj na te elemente.

U slučaju da se gost ne pridržava kućnog reda hotela, ili svojim ponašanjem (namjerno ili nenamjerno) prouzroči štetu, agencija za nastale troškove ne preuzima nikakvu odgovornost. Gost ih sam rješava na licu mjesta, izravno s hotelom ili zgradom u kojoj je nastala šteta. Isto vrijedi i za sva prijevozna sredstva, ili bilo što u okviru organiziranog programa odmora ili putovanja.

Za aranžmane na osnovi all inclusive usluge, potrebno je pažljivo pročitati opis usluga u programu ili ponudi, budući da se sveobuhvatne ponude u pojedinim hotelima razlikuju jedna od druge. Uobičajeno, osnovna usluga kod ALL INCLUSIVE ponuda je puni pansion (doručak, ručak i večera), a pića su uključena u obroke. U slučaju da putnik prilikom rezervacije ne izvrši uplate smještaja sa posebnim karakteristikama (strana more, balkon, lokacija – orijentacija predviđeni kat i sl.), biti će smješten u jednoj od soba, koje su službeno registrirane za izdavanje gostima u hotelu. Raspored soba je odgovornost hotelijera, organizator putovanja nema nikakvog utjecaja, a želje putnika mogu biti posredovane, ali nije u mogućnosti jamčiti da će biti ispunjene. Prilikom smještaja u jednokrevetnoj sobi, putnik mora uzeti u obzir da smještaj ne odgovara standardu dvokrevetne sobe, te da je soba znatno manja i ima lošiju poziciju. Prilikom smještaja u trokrevetnoj sobi, putnik mora uzeti u obzir da je u većini slučajeva dvokrevetna soba s pomoćnim ležajem, smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja druge dvije osobe. Tipično, ovo je sklopivi krevet koji nije iste veličine i udobnosti kao i osnovni krevet te je pogodan za djecu.

 

REKLAMACIJE ODNOSNO PRITUŽBE

Putnik mora na nepravilnosti odnosno nedostatke u pružanju ugovorenih usluga ukazati na licu mjesta izjavom reklamacije voditelju putovanja, predstavniku Organizatora, odnosno predstavniku drugog organizatora putovanja koji organizira turistički aranžman, neposrednom pružatelju usluga odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji. U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija mogla riješiti na licu mjesta (na primjer nezadovoljavajuća čistoća sobe, oprema, položaj sobe itd.), a putnik nije prigovorio na licu mjesta i o nepravilnostima nije obavijestio gore navedene osobe, smatra se da se putnik složio s tako pruženom uslugom i time je izgubio pravo na kasnije podnošenje reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene odnosno naknadu štete. TA Palma neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio zapisnik predstavnika organizatora odnosno pružatelja usluge o reklamaciji iz kojeg će proizlaziti da se nedostatke nije moglo riješiti na licu mjesta.

Postupak reklamacije: putnik odmah na licu mjesta mora reklamirati neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora, a u njegovoj odsutnosti pružatelju usluge. Pri otklanjanju uzroka reklamacije, putnik treba surađivati s predstavnikom s dobrom voljom. Ako putnik ne prihvati ponuđena rješenja uzroka reklamacije koja odgovaraju ugovorenim uslugama, Organizator neće uzeti u obzir kasnije zahtjeve za povrat troškova ili smanjenje cijene putovanja. Ako uzrok reklamacije nije moguće otkloniti, putnik će s predstavnikom sastaviti pisani izvještaj. Nakon povratka s putovanja, putnik mora u roku od dva tjedna od završetka putovanja, poslati preporučenom poštom pisanu reklamaciju na adresu: Palma Travel d.o.o., Ilica 1A (prvi kat), 10000 Zagreb, ili na adresu elektroničke pošte: [email protected] te priložiti dokaze na okolnost osnovanosti reklamacije, i to najmanje: pisanu potvrdu s potpisom predstavnika ili pružatelja usluge, račune povezane sa dodatnim troškovima i slično. Putnik također može reklamaciju uputiti prodajnom mjestu na kojem je sklopio ugovor o putovanju.

TA Palma je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

Kada TA Palma nije odgovorni organizator putovanja proslijedit će reklamaciju odgovornom organizatoru putovanja i pisano obavijestiti putnika o učinjenome. Kada Organizator nastupa samo u ulozi informatora, putnik mora sve reklamacijske zahtjeve prijaviti na licu mjesta stvarnom neposrednom pružatelju odnosne usluge. Bez pisane reklamacije Organizator neće razmatrati zahtjeve za smanjenje cijene ili naknadu štete. Reklamacija poslana poštom mora biti potpisana, a podnijeti ju može svaki putnik u svoje ime ili za to pisano opunomoćiti treću osobu.

Putnik ima pravo na povrat cijene ili naknadu štete u visini stvarne vrijednosti neizvršene usluge. Ova odredba ne primjenjuje se na slučajeve kada Organizator ima pravo na otkaz aranžmana ili promjenu programa, sukladno primjenjivim pravilima. Ograničenje odgovornosti vrijedi za sva putovanja za koja je sklopljen ugovor o putovanju. Putnik nema pravo na naknadu izgubljene dobiti te naknadu nematerijalne štete i troškova koji iz nje proizlaze.

Za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje Organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom, Organizator odgovara putniku do visine propisane stavkom 2. članka 45. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Organizatora i on se u odnosu na putnika može pozvati na to. Naknada štete ili sniženje cijene na koje putnik ima pravo oduzimaju se jedne od drugih.

 

OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA – JAMČEVINA

Palma Travel d.o.o. kao organizator putovanja je s osiguravateljem sklopio ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja zbog koje putovanje ne bude poduzeto odnosno radi naknade troškova povrata Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastupa osiguranog slučaja, Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru ili na drugoj odgovarajućoj ispravi i na zahtjev osiguravatelja dostaviti potrebnu dokumentaciju.

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Palma Travel d.o.o. kao organizator putovanja je s osiguravateljem sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Ugovaratelju putovanja odnosno Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na Paket aranžman.

 

KONAČNE ODREDBE

U svim cijenama iz ponude TA Palma je već uključen PDV. U slučaju spora između stranaka je za sve sporove nadležan sud. Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve ugovore zaključene s datumom objavljivanja na internetskoj stranici www.palma-travel.hr, gdje su ažurirane sve promjene i dostupne su u tiskanom obliku u svim poslovnim jedinicama.

 

POSEBNI UVJETI ZA INDIVIDUALNE ODMORE I PUTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER)

OPĆE ODREDBE:

Za individualne odmore i putovanja vrijede neke posebne karakteristike, zato smo za putnike pripremili posebne uvjete i upute koji su sastavni dio ugovora o individualnim odmorima i putovanjima između TA Palme i putnika, koji se prijavljuje za određeno putovanje ili odmor. Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane su dostupni i na raspolaganju na svim Palminim prodajnim mjestima te na www.palma-travel.hr.

 

REZERVACIJA I PLAĆANJE

Putnik se može prijaviti na individualni odmor ili putovanje u svim poslovnim jedinicama TA Palme i u svim ovlaštenim turističkim agencijama. Putnik je nakon sklapanja ugovora o individualnom putovanju/odmoru dužan uplatiti 40% cijene aranžmana te troškove rezervacije. Preostali dio putnik plaća najmanje 30 dana prije početka putovanja. Ukoliko je između dana prijave i početka putovanja manje od 30 dana, prilikom rezervacije se uplaćuje cijeli iznos aranžmana.

 

POSEBNI UVJETI REZERVACIJA

Palma Travel d.o.o. može za pojedine vrste putovanja utvrditi posebne uvjete aranžmana koji će se na odnos Organizatora i putnika u vezi takvog aranžmana primjenjivati u mjeri u kojoj su posebni uvjeti aranžmana različiti od ovih Općih uvjeta.

 

PUTOVANJE S DJECOM

U pojedinim slučajevima, određenim pojedinačnim programom turističkog aranžmana, može biti određeno da maloljetna djeca do godine starosti određene programom, a koja putuju u pratnji dviju odraslih osoba, imaju popuste na pojedine usluge u sklopu cjelokupnog turističkog aranžmana ili na cjelokupni aranžman. Uvjeti i visina pojedinačnog popusta određeni su svakim pojedinačnim programom paket aranžmana. Ako u pojedinom programu nisu predviđeni posebni popusti za maloljetne osobe koje putuju u pratnji odraslih osoba, tada taj paket aranžman ne predviđa posebne popuste takve vrste. Svako dijete, bez obzira na dob i visinu potencijalnih popusta, mora biti naznačeno u ugovoru o putovanju i mora imati važeće putne isprave, potrebne za ulazak u države u kojima ili kroz koje se putovanje odvija. Ako dijete nije naznačeno u ugovoru o putovanju ili vaučeru za pojedinačni paket aranžman, smatra se da to dijete nema pravo putovati u okviru tog paket aranžmana. Putnik je dužan osigurati, da njegovi dokumenti i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim carinskim i drugim propisima svoje zemlje, kao i one u koje ili kroz koje putuje. Maloljetnici koji putuju bez pratnje roditelja, za tranzit ili ulazak određene zemlje trebaju dopuštenje roditelja. Maloljetni putnik je dužan prije putovanja dobiti i priložiti dozvolu roditelja ili skrbnika. Oblik dozvole razlikuje se i varira od zemlje do zemlje. Za najtočnije informacije kontaktirajte Veleposlanstvo zemlje, koje će putnik prijeći ili posjetiti. Ako država zahtijeva pristanak roditelja, a maloljetni putnik ga nema, smatra se da putnik putuje bez odgovarajuće dokumentacije. Ako putnik ne postupa u skladu sa svojim obvezama, odgovara organizatoru za nastalu štetu, organizator otklanja bilo kakvu odgovornost za nastalu štetu, koju putnik može pretrpjeti u takvom slučaju.

 

AVIONSKI PRIJEVOZI S NISKO-CJENOVNIM AVIONSKIM PRIJEVOZNICIMA

Palma Travel d.o.o. nema nikakav utjecaj ili odgovornost u odnosu na otkaz prijevoza od strane nisko-cjenovnog avionskog prijevoznika te na troškove svih promjena i eventualnih naknadnih doplata koje u cijelosti padaju na teret i na račun putnika. Za putnikov otkaz putovanja na niskotarifnoj avio kompaniji, putnik snosi trošak zrakoplovne karte u cijelosti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskotarifnih aviokompanija.

 

AVIO KARTE I INDIVIDUALNA PUTOVANJA

U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak otkazivanja avio karte koji je uglavnom 100%. Kod individualnih putovanja, ukoliko su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza.

 

POSEBNE USLUGE KOJE SE ODNOSE NA SKIJANJE (SKI ŠKOLE, SKI KARTE, i dr.)

Palma Travel d.o.o. nastupa kao posrednik u prodaja usluga ski škola, ski karata i sličnih usluga na pojedinim skijalištima. U slučaju bolesti, nevremena, gubitka ski karte, ranijeg odustanka od poduke u skijaškoj školi, prigovora na kvalitetu i funkcionalnost skijaške opreme u skijaškoj školi, i sličnih specifičnih okolnosti, vrijede uvjeti odgovornih pružatelja usluge. Putnik je dužan obratiti se krajnjem pružatelju usluge (npr. žičari ili slično). Svi polaznici škole skijanja, pristupaju istoj na vlastitu odgovornost. Palma Travel d.o.o. preporučuje uplatu zdravstvenog osiguranja s dodatkom za bavljenje sportom tijekom putovanja, te policu osiguranja od rizika otkaza putovanja.

 

POSEBNI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE, KOD KOJIH TA PALMA NIJE ORGANIZATOR PUTOVANJA

U slučajevima kada TA Palma nije organizator putovanja, nastupa u ulozi posrednika. Smatra se da TA Palma prodaje takve aranžmane u tuđe ime i za tuđi račun. U takvim slučajevima, dobivene informacije od strane organizatora putovanja prodaje putniku i pomaže mu s prijavom na putovanje. Uvjeti prijave, plaćanja prijave i konačnog plaćanja (rokovi) te mogućeg otkazivanja putovanja su u skladu s važećim uvjetima drugog organizatora. Takvi programi su posebno označeni, odgovarajuća oznaka je dana i na potvrdi o putovanju. Eventualnu reklamaciju rješava organizator putovanja.

 

NO NAME PONUDE

Kod takvih aranžmana je ime hotela poznato tek prilikom dolaska na željenu destinaciju. To znači da izbor položaja objekta, sobe i vrste sobe nije moguća; za takve aranžmane organizator putovanja jamči kategoriju objekta (po službenoj nacionalnoj kategorizaciji) te uplaćenu uslugu u objektu (najam, noćenje, polupansion, all inclusive…). Putnik treba uzeti u obzir da je smještaj moguć na slabijim lokacijama (gradski hotel/objekt, veća udaljenost od plaže, blizina gradilišta…), isto tako se i sobe često nalaze na slabijoj lokaciji, odnosno slabije su opremljene (pogled na parkiralište, iznad kuhinje, uz dizalo, iznad diskoteke, nad zajedničkim prostorom…). Isto tako nije moguć izbor vrste kreveta, koji su lako odvojeni ili nude bračni krevet (glede na raspodjelu hotelijera). U slučaju rezervacije više soba organizator putovanja putniku ne garantira smještaj u istom objektu jer se više puta radi o prodaji zadnjih soba u pojedinačnom objektu, isto tako ne osigurava da će sobe u slučaju smještaja biti u istom objektu u istoj zgradi, odnosno zajedno.

 

PROMO/ECONOMY SOBE

Izbor položaja objekta i vrste sobe nije moguć; za takve aranžmane organizator putovanja jamči kategoriju objekta (po službenoj nacionalnoj kategorizaciji) te uplaćenu uslugu u objektu (najam, noćenje, polupansion, all inclusive…). Smještaj je moguć na lošijim lokacijama, odnosno sobe/studiji/apartmani su lošije opremljeni (pogled na parkiralište, iznad kuhinje, uz dizalo, iznad diskoteke, nad zajedničkim prostorom…). Isto tako nije moguć izbor vrste kreveta, koji su lako odvojeni ili nude bračni krevet (glede na raspodjelu hotelijera). U slučaju rezervacije više soba organizator putovanja putniku ne garantira smještaj u istom objektu jer se više puta radi o prodaji zadnjih soba u pojedinačnom objektu.

 

SMJEŠTAJ U APARTMANIMA

Ukoliko ste rezervirali apartman i u dokumentima nije navedeno drugačije, u apartman se možete smjestiti iza 14:00 sati, a na zadnji dan boravka objekt morate napustiti do 10:00 sati. Sukladno sa raspoloživošću i po prethodnom dogovoru sa lokalnom agencijom možete prilagoditi vrijeme dolaska i polaska, pri čemu trebate poštovati da je za duži boravak potrebna doplata na licu mjesta, po uvjetima lokalne agencije.

 

SMJEŠTAJ INDIVIDUALNOG PUTNIKA U DVOKREVETNOJ SOBI

Putnici koji putuju sami, za vrijeme prijave plaćaju osnovnu cijenu i doplatu za jednokrevetnu sobu. Putnik po želji može ovlastiti Palmu, da mu nađe suputnika s kojim bi bio smješten u dvokrevetnoj sobi. Palmini djelatnici će se potruditi pronaći suputnika za izabrano putovanje, iako to nismo u mogućnosti obećati. Ukoliko ćete biti smješteni u dvije sobe, gostima se vrati doplata za jednokrevetnu sobu koju su uplatili tijekom prijave, ako su se tako dogovorili sa suputnikom prije početka putovanja. Promjena smještaja na putu iz jednokrevetne u dvokrevetnu za vrijeme putovanja je moguće u skladu sa raspoloživošću hotelskih kapaciteta, iako hotel gostima nije dužan vratiti doplatu za jednokrevetnu sobu.

 

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA

U slučaju telefonske prodaje turističkih aranžmana, ugovor se smatra zaključenim sa posredovanjem broja kreditne kartice i/ili u slučaju dogovora o plaćanju s uplatnicom, plaćanja u poslovnici i sa posredovanjem osobnih podataka putnika te ostalih sudionika. U tom slučaju putnik je dužan platiti naručenu uslugu prema rezervacijskom broju u roku od 2 dana od izvršene prijave, ako nije drugačije navedeno. U slučaju da putnik ne plati u tom roku, ugovor se neće smatrati zaključenim. Smatra se da je putnik prihvatio uvjete tih općih uvjeta i ponude u trenutku kada je telefonski naručio turistički aranžman, odnosno putovanje.

 

PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA PUTEM INTERNETA

U slučaju narudžbe, odnosno prodaje turističkog aranžmana putem interneta, vrijede opći uvjeti i upute za turističke aranžmane i posebni uvjeti poslovanja te ponuda, objavljeni na Palminoj internetskoj stranici, odnosno na internetskoj stranici posrednika Ta Palma. U slučaju da se odredbe tih općih uvjeta i upute za turističke aranžmane i odredbe posebnih uvjeta, odnosno ponude, objavljene na internetskoj stranici ne podudaraju, vrijede odredbe objavljene na internetskoj stranici. Smatra se da je putnik prihvatio odredbe tih općih uvjeta i uputa onog trenutka kada je naručio određenu Palminu uslugu putem interneta. Važan uvjet za valjanost prijave u plaćanje sveukupne usluge u roku od 2 dana nakon posredovanja narudžbe, odnosno prijave, osim ako nije određen drugačiji rok. U slučaju da usluga nije plaćena u navedenom roku, smatra se da nikada nije ni bila naručena.

 

PUTOVANJE U ZADNJEM TRENUTKU ILI LAST MINUTE ARANŽMANI I OSTALI NISKO CJENOVNI ARANŽMANI

Last minute putovanje ili „last minute“ aranžman znači da se radi o posljednjim slobodnim turističkim aranžmanima. Organizator ponekad ima mogućnost ponuditi posebno označene nisko cjenovne aranžmane, kod kojih naziv hotela nije nužno poznat u vrijeme sklapanja ugovora. To znači da naziv objekta još nije spomenut u ugovoru o putovanju. Kod tih aranžmana organizator jamči za podatke navedene u ugovoru i sadrže barem: kategoriju objekta (prema službenoj nacionalnoj kategorizaciji), vrstu sobe, hotelsku uslugu (noćenje, polupansion, all inclusive …), destinaciju putovanja/ odmora, a ponekad i lokaciju smještaja. U tim se aranžmanima putnik upozna s nazivom objekta najkasnije po dolasku na destinaciju.

POSEBNI UVJETI ZA DALEKA PUTOVANJA

Kada je TA PALMA samo posrednik aranžmana, a izvođač je druga agencija, vrijede opći uvjeti i odredbe izvođača aranžmana.

 

VIZE

Su određene po diplomatskim međudržavnim dogovorima. Naši navodi u programima putovanja, odnosno u uputama za putovanje ili u rubrici »detaljnije o tome i onome«, su podaci o zahtjevima za pojedine države važeći na dan pripreme kataloga i vrijede za organizirana grupna i paket turistička putovanja za hrvatske državljane. Dužnost putnika je da prije putovanja ima uređene potrebne dokumente, zajedno sa vizom. Otkaz putovanja zbog nepravilnih dokumenata (npr. vize, cijepljenja) se ne smatra kao viša sila i podliježe svim troškovima otkaza. Palma Travel d.o.o. posreduje uređivanje viza (za doplatu), ukoliko nam pravovremeno dostavite svu potrebnu dokumentaciju, koju zahtjeva određeno diplomatsko predstavništvo, inače smatramo da si vize uređujete sami. Palma Travel d.o.o. kao turistička agencija za svoje putnike priloži tražene kopije potvrda o prijavi na naše putovanje, za koje trebate vizu. Agencija ne može utjecati na odobrenje i vrijeme uređivanja vize i nije odgovorna za odbijanje vize (u većini slučajeva tijela koja odbiju izdati vize, nisu dužni dati razlog odbijenice). Cijena vize i posredovanja Palme d.o.o. nije uračunata u cijenu putovanja (osim tamo gdje nije drugačije navedeno), odnosno plača se posebno. Troškove dobivanja vize Palma Travel d.o.o. ne vrača ni u kojem primjeru.

 

CARINSKI PROPISI (IMIGRACIJA I SIGURNOSNE SLUŽBE)

Svaka država ima svoje carinske propise koji određuju dozvoljen unos za osobnu upotrebu: većina dozvoljava unos 1L alkohola, 200 cigareta i predmete za osobnu upotrebu. Sve države strogo kažnjavaju trgovanje ili prijenos oružja i lijekova (neke sa smrtnom kaznom), ilegalno trgovanje sa antičkim, kulturnim i umjetničkim vrijednostima. Negdje je obavezna prijava svog tehničkog blaga (fotoaparata, video kamera…), novca, zlata, dragog kamenja… Posljedice i troškove nepoštivanja carinskih, zakonskih, diplomatskih propisa, kućnih pravila, uzanci i konvencija snosi putnik. Posebno bih vas htjeli upozoriti da nepristojno ponašanje ili neprikladna odjeća putnika dovodi do odbijanja ulaska u zemlju jer moramo poštovati upute, uzance i kulturu države u koju putujemo. Također molimo putnike da surađuju s carinskim tijelima. U Dubai npr. nije dozvoljen unos lijekova s psihotičnim tvarima (antidepresivi, sredstva za smirenje i uspavljivanje …) bez potvrde osobnog liječnika o korištenju propisane medicine. Također je strogo zabranjeno unošenje bilo kakvog pornografskog materijala (časopisi, kasete, DVD-i …)

 

GRUPNA PUTOVANJA

Su vođena putovanja od strane Palminih iskusnih vodiča odnosno pratitelja, za to je naravno potreban minimalan broj sudionika. Vodič, odnosno pratitelj na putu uređuje tehnički dio putovanja, pomoć kod prijave na let, smještaj, kontakti sa lokalnim agentima i vodičima. Na svim uključenim turama se priključi i lokalni vodič, većinom su uključene sve ulaznice, ukoliko u programu nije drugačije navedeno.

 

INDIVIDUALNA PUTOVANJA

Su bez pratnje Palminog vodiča, programi su u izvođenju naših lokalnih partnera i uz pratnju lokalnih vodiča (u engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku). Prednost takvih putovanja je naravno u vašem individualnom izboru mjesta i razdoblja putovanja. Nakon završnog plaćanja vam osim svih detaljnih informacija posredujemo i vouchere/uputnice, koje predate lokalnom partneru, hotelu, vodiču, prijevozniku, avio karte te sve važne telefonske kontakte naših lokalnih agenata te broj u slučaju nužde u Sloveniji, u slučaju nužnih posredovanja. Lokalni agent će vam biti na raspolaganju za dodatne upute, dodatne izlete i razgledavanja. Sve nepravilnosti, koje su se pojavile za vrijeme individualnog putovanja, potrebno je obavezno reklamirati u samom mjestu izvršavanja usluge, lokalnoj agenciji, vodiču, hotelijeru ili prijevozniku. O reklamaciji, rješenju ili u slučaju da se reklamacija ne riješi, potrebno je dobiti odgovarajuću pisanu potvrdu jer se nećete moći nositi sa nepravilnostima u Sloveniji.

 

HOTELI I DRUGI OBJEKTI NA PUTU

Kategorizacija hotela i objekata: određena je od strane nacionalnih turističkih zajednica i udruga države u koju putujete i ravnaju se isključivo po njihovim nacionalnim kriterijima, koji nipošto nisu identični s važećim propisima i kriterijima kod nas. Željeli bi vas upozoriti da postoje i razlike između objekata iste kategorije i lanca u različitim zemljama. Naš izbor je raznolik i varira između 3* i 5*, želimo ponuditi kvalitetne usluge po povoljnoj cijeni. Različite nacionalnosti: su karakteristika svakog hotelskog i drugog odmorišnog objekta. Na putovanjima ćete susretati pripadnike brojnih nacionalnosti, s različitim navikama i kulturom ponašanja. U većini slučajeva je to vrlo zanimljivo i može obogatiti vaše putovanje, ali ponekad to naravno može biti i neugodno, ali na to nažalost nemamo utjecaja. Korištenje odmarališta i soba: po općim pravilima možete se useliti u sobu na dan dolaska iza 14.00 h, a na dan odlaska je sobu potrebno napustiti do 10.00 h, odnosno sukladno kućnim pravilima hotela, bez obzira na vrijeme odlaska ili dolaska. Nakon podizanja ključeva ili kartica, provjerite je li soba, odnosno objekt pravilno pripremljen. U suprotnom slučaju, odmah obavijestite recepciju i našeg vodiča o bilo kakvim nedostacima. Ako se pogreška u razumnom roku ne ukloni ili se soba ne može zamijeniti, potrebno je sastaviti reklamacijski zapisnik jer bez toga vaše daljnje pritužbe nećete moći uzeti u obzir i riješiti. Naš jedini vodič i želja je zadovoljan gost, pa želimo ukloniti sve nepravilnosti na licu mjesta. U slučaju kašnjenja zrakoplova te kasnog ili ranog dolaska u hotel gosti nemaju pravo na povrat jednog noćenja jer se broj noćenja ne mijenja. Za noćenje se računa vrijeme od približno 14.00 sati na očekivani dan dolaska do oko 11.00 sljedećeg dana. U osnovnu cijenu aranžmana uključeni su smještaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi, u slučaju posebnih želja i uz nadoplatu gostima možemo rezervirati i nadstandardne sobe, suite, obiteljske sobe ili vila – prethodna najava i potvdra su obvezne.

Ako ima više ljudi u standardnoj dvokrevetnoj sobi (odrasli ili djeca), posebno se podsjećaju da su smješteni na dodatnim ili pomoćnim krevetima, koji nikako nisu usporedivi s osnovnim krevetima, a pojavljuje se i određeni nedostatak prostora, a time je smanjena i udobnost. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakve pismene ili usmene informacije koje pruža ovlaštena agencija organizatora, koja nije u skladu s opisima usluga u njegovom programu.

 

POSEBNE ŽELJE STRANAKA

Tijekom rezervacije i ukoliko je to moguće, prihvaćamo i posebne želje, iako je ispunjavanje istih zavisno od hotela i za iste ne preuzimamo nikakve odgovornosti (točno određena soba, pogled iz sobe, blizina soba dviju obitelji, kat, veličina soba i sl.) Jednokrevetne sobe su u većini hotela u ograničenom broju, pri čemu veličina, opremljenost i položaj nije uvijek identična sa standardnom sobom.

 

ŠTO JE POTREBNO UZETI U OBZIR NA PUTOVANJU

Saznajte više o zemlji u koju putujete (putne isprave, vize, cijepljenja, sigurnosni uvjeti) i uzmite u obzir vjersku i kulturnu tradiciju, običaje, navike, standarde i zakone koji vrijede u zemlji domaćinu. Bilo bi dobro da ste na to pripremljeni te da uzmete sve posebne značajke u obzir. Neka vas ne iznenađuje drugačiji životni ritam, čistoća i točnost jer dosta toga ima u drugim državama ima drugačije vrijednosti nego doma. Prihvatite svaku zemlju i ljude sa svim pozitivnim i negativnim odlikama jer ćete na taj način lakše uživati. Prihvaćanje razlika također može biti određeni tip izazova. Ukoliko putnik sa svojim ponašanjem, nastupima i postupcima krši zakone i propise države u kojoj se nalazi, imamo pravo da putnika maknemo sa putovanja o njegovom trošku, a on je dužan sve troškove pokriti i nema pravo potraživati povrat troškova za neiskorišten dio putovanja, odnosno uplaćenu cijenu aranžmana.

 

ZAŠTITA LJUDI I KULTURE

Putovati znači upoznavati strane kulture, običaje i tradiciju. Poštujte kulturu i ljude, u javnosti se oblačite tako da ne vrijeđate vjerske osjećaje domaćina. Tražite dopuštenje ukoliko želite fotografirati ljude i ne zaboravite, u zemlji ste gosti i ako Vam nešto ne odgovara, riješite to na primjeren i kulturan način. Ne zaboravite da će ljubaznost i lijepa riječ prije riješiti probleme i nesporazume.

 

KLIMA

Zbog različite klime, okoliša i navika, moguća je pojava različitih insekata i manjih životinja i gmazova u hotelu ili u drugim objektima. Ukoliko se to dogodi, obavijestite hotelsko osoblje. Preporučujemo da nabavite sredstvo protiv insekata i električni adapter za utičnicu protiv komaraca.

 

TEHNIČKI STANDARD

Rado bi vas upozorili, da u većini država, gdje ćete putovati ne raspolažu sa takvim tehničkim standardom na koji ste navikli kod kuće. To se vidi u transportnim sredstvima, opremi objekata, održavanju, popravci traju dosta duže.

 

PRAVILA OBLAČENJA

Odjeća i obuća trebaju biti udobni, trebate poštovati kulturne i vjerske posebne značajke države u koju putujete. Preporučena je odjeća od prirodnih materijala, šeširi, naočale za zaštitu očiju i kreme. »Dress code« vrijedi prije svega za hotele više kategorije te restorane. Pri ulasku u hramove i druga svetišta potrebno je poštovati upute lokalnih predstavnika, često se potrebno izuti i pokriti sve dijelove tijela. Detaljne informacije ćete dobiti pri pojedinačnom programu sa završnom obavijesti.

 

IZVOĐENJE OSNOVNOG PROGRAMA

Programi putovanja su kreirani godinu dana unaprijed; željeli bi vas upozoriti, da povremeno tijekom konačne izvedbe i potvrde može doći do promijene slijeda u programu, zamjene dana razgledavanja, smještaja ili obrnutih sljedova na primjer, plovidbe ili uplovljavanja na lokaciju. Sa završnom obavijesti putnici dobiju i program putovanja, koji sadržava sva osnovna razgledavanja početnog programa. Sve novosti popravljamo na našim internetskim stranicama i nakon objave istih, prestaje vrijediti početni kataloški program.

 

POSEBNI UVJETI ZA KRSTARENJA

OPĆE ODREDBE

 

REZERVACIJA I PLAĆANJE

Putnik može rezervirati krstarenje u svim poslovnicama TA Palma i u svim ovlaštenim agencijama. Pri sklapanju Ugovora putnik je dužan uplatiti najmanje 30 % od iznosa aranžmana i trošak rezervacije. Ostatak iznosa plaća najmanje 30 dana prije putovanja. Ako je do početka putovanja ostalo manje od 30 dana, plaća cijeli iznos odmah prilikom rezervacije.

 

PUTNIKOVO OTKAZIVANJE

Putnik ima pravo otkazati putovanje na mjestu gdje je podnio zahtjev u pisanom obliku. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju/krstarenju TA Palma ima pravo na naknadu troškova zbog otkaza ugovora o putovanju. Iznos nadoknade ovisi o vremenu kada je putnik poslao otkaz. Ukoliko putnik otkaže ugovor putovanja dužan je TA Palma vratiti administrativne troškove u visini od 140 kn po ugovoru ili vaučer i troškove po otkaznoj ljestvici. Iznos povrata troškova otkazivanja aranžmana ovisi o vremenu prije početka usluge u kojem je putnik otkazao ugovor o putovanju.

 

PROMJENA REZERVACIJE

Putnik može promijeniti određene elemente rezervacije, ukoliko to brodar dozvoljava.

Ako putnik želi na rezervaciji promijeniti ime i prezime putnika to mora učiniti najkasnije do 8 dana prije polaska. Svaku promjenu kasnije plaća 390,00 kn po osobi, kao i dodatne troškove i usluge koje naruči nova osoba koja putuje. Ponekad promjene na rezervaciji nisu moguće.

Organizator (brodar) zadržava pravo izmjene broja kabine (iste ili više kategorije), turnusa za večeru bez naknade. Zbog vremenskih uvjeta i drugih prirodnih pojava brodar zadržava pravo promjene rute i itinerera. Brodar zadržava pravo u svakom trenutku zamijeniti kabinu unutar iste ili više kategorije. U slučaju kada nije moguće rezervirati kabine sa brojevima (garantirane kabine), brodar zadržava pravo dodijeliti kabinu za osobe sa invaliditetom ili zaklonjenim pogledom u istoj ili višoj kategoriji.

 

OVLAŠTENJA KAPETANA

Zapovjednik broda ima sve ovlasti da iz bilo kojeg razloga izmijeni planirani itinerer plovidbe bez ikakvog razloga.

 

PRIKLJUČNI PRIJEVOZ

Agencija Palma ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju je putnik pretrpio zbog kašnjenja ili otkazivanja usluga prijevoznika za prijevoz do mjesta početka putovanja.

 

PRIJEVOZI NA INDIVIDUALNA KRSTARENJA

TA Palma surađuje s Goopti za individualni prijevoz. Opći uvjeti za osiguranje i organizaciju prijevoza osoba s GoOpti prijevoznika objavljeni su na web stranici www.GoOpti.com. U nastavku je sažetak ovih općih uvjeta i odredbi.

 

Prijevoz do luke

Dan prije polaska do luke, putnik je preko sms-a ili e-mail pošte obaviješten o točnom satu polaska i o kontaktu vozača. Prijevoz do luke zbog polazaka putnika s drugih lokacija, može trajati duže nego što je za to udaljenost predviđeno.

 

Prijevoz iz luke

Dan prije prijevoza iz luke, putnike je preko sms-a ili e-mail pošte obaviješten o točnom satu polaska i o kontaktu vozača. Predviđeni polazak iz luke je između 11.00 i 13.00 h, a odstupanje od predviđenog vremena može biti do najviše 2 h. Putnik će o odstupanju biti pravovremeno obaviješten. Prijevoz možete trajati dože od uobičajenog.

 

Mogućnost doplate

Mogućnost transfera s kućne adrese uz određene doplate. Otkaza od strane putnika Za otkaz prijevoza do jednog mjeseca prije polaska na krstarenje troškova nema, do 14 dana prije polaska iznose 50% cijene prijevoza i manje od 14 dana troškovi iznose 100%.

 

GRUPNI ILI INDIVIDUALNI POLAZAK

Svaki grupni polazak postavljen je na minimalni broj putnika za koje agencija Palma osigurava slovenskog vodiča/pratitelja. Ako nije drugačije navedeno minimalni broj putnika za garanciju grupnog polaska je 30 putnika. Ako se prijavi manji broj putnika, putovanje je individualno, bez pratitelja. Ukoliko je pri grupnom polasku navedena mogućnost doplate transfera do luke, isti će biti organiziran u slučaju prijave minimalno 30 putnika. U slučaju da se prijavi manji broj putnika, transfer je moguće organizirati preko prijevoznika GoOpti, po njihovim uvjetima. Putnikov otkaz putovanja vrijedi po Članu posebnih uvjeta za krstarenje. Pri tematskim krstarenjima je potreban minimalni broj prijavljenih putnika za izvedbu tematskog krstarenja, u suprotnom slučaju, krstarenje će biti individualno ili otkazano.

 

TRUDNOĆA I KRSTARENJE

Brodske kompanije nemaju adekvatnu medicinsku opremu za porođaj, stoga ne mogu prihvatiti trudnice čija trudnoća na zadnji dan krstarenja prelazi 24 tjedna i više. Kompanija i/ili prijevoznik zadržavaju pravo da odbiju mogućnost ukrcaja putnice koja je u visokoj trudnoći i u takvom slučaju ne preuzimaju nikakvu odgovornost. Kompanija zadržava pravo tražiti od putnika liječničku potvrdu da je sposoban za putovanje.

 

DOJENČAD NA KRSTARENJU

Neke brodske kompanije ne prihvaćaju djecu mlađu od 6 mjeseci ili čak mlađu od 12 mjeseci za prekooceanska krstarenja ili krstarenja duža od 15 dana.

 

KONAČNE ODREDBE

Posebni uvjeti za krstarenja se koriste zajedno sa Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane agencije Palma i odnose se na sva krstarenja u organizaciji brodara MSC Crociere, i Costa Crociere. Opći uvjeti ostalih brodskih prijevoznika su na raspolaganju u Palminim poslovnicama.

 

POSEBNI UVJETI ODMORA ZA KATALOG MEDITERAN

ŠTO JE POTREBNO UVAŽITI NA PUTOVANJIMA: ZEMLJE ZA ODMOR I PUTOVANJE

Saznajte više o zemlji u koju putujete (putni dokumenti, viza, cijepljenje, sigurnosni uvjeti) i poštujte vjersku i kulturnu tradiciju, običaje, navike, standarde i zakone, koji vrijede na destinaciji. Budite spremni te sve značajke uzmite u obzir i na razmatranje. Nemojte da Vas iznenadi drugačiji ritam života, čistoća i točnost, u različitim zemljama se drugačije vrednuju nego kod nas. Prihvatite svaku zemlju i ljude sa svim pozitivnim i negativnim osobinama te ćete tako lakše moći uživati. Čak prihvaćanje različitosti može biti jedinstven izazov. Ako putnik svojim ponašanjem i nastupom krši zakone i propise zemlje u kojoj se nalazi, zadržavamo pravo, da putnika s putovanja uklonimo o njegovom trošku. Dužan je pokriti sve novonastale troškove i nema pravo tražiti povrat troškova za neiskorišten dio putovanja odnosno plaćeni aranžman.

 

ZAŠTITA LJUDI I KULTURE

Putovati znači upoznavati strane kulture, običaje i tradiciju. Poštujte kulturu i ljude, u javnosti se oblačite tako da ne vrijeđate vjerske osjećaje domaćina. Tražite dopuštenje ukoliko želite fotografirati ljude i ne zaboravite, u zemlji ste gosti i ako Vam nešto ne odgovara, riješite to na primjeren i kulturan način. Ne zaboravite da će ljubaznost i lijepa riječ prije riješiti probleme i nesporazume.

 

KLIMA

Zbog različite klime, okoliša i navika, moguća je pojava različitih insekata i manjih životinja i gmazova u hotelu ili u drugim objektima. Ukoliko se to dogodi, obavijestite hotelsko osoblje. Preporučujemo da nabavite sredstvo protiv insekata i električni adapter za utičnicu protiv komaraca.

 

POMOĆ U ZRAČNOJ LUCI PRIJE POLASKA

U završnoj obavijesti ćete dobiti točan datum i sat sastanka sudionika ljetovanja/putovanja koji će biti predviđen za sve odmorišne destinacije u zračnoj luci JP Ljubljana. Dočekati će vas naš predstavnik koji će vam podijeliti putne dokumente te vas usmjeriti na prijavu za let. Isto tako će vam biti na raspolaganju za dodatne informacije.

 

ZRAKOPLOVNI PRIJEVOZI

Svi zrakoplovni prijevozi isključivo su u nadležnosti zrakoplovnih prijevoznika i na njih agencija nema utjecaja. Pravo zračnog prijevoznika je promjena dana, vremena leta, tipa zrakoplova ili promjena zamjenskih letova zbog tehničkih ili organizacijskih razloga. Zbog tih i organizacijskih razloga dajemo si za pravo izmjenu vremena letenja, tipa zrakoplova, linije leta (npr. dodatna međuslijetanja, promjene zračnih luka …). Moguće je i da je let na destinaciju navečer, povratak ujutro. Prvi i zadnji dan odmora uvijek su namijenjeni putovanju (zračni prijevoz, transfer). Promjene letova mogu se također pojaviti u trenutku izdavanja kataloga, tako da su dani i vremena letova informativni i određeni nekoliko mjeseci unaprijed prije vašeg polaska. Stoga su podaci navedeni u katalogu samo informativne prirode i nisu obvezujući. Dobit ćete točan raspored leta i konačne informacije nekoliko dana prije polaska. Kašnjenja letova također nisu odgovornost agencije. Odgoda zračnih prijevoznika može se pojaviti iz raznih razloga: hitni radovi na održavanju, štrajkovi, loši vremenski uvjeti i opterećenja zračnog prostora. Nažalost, ne prihvaćamo odgovornost za dodatne troškove ili neiskorištene usluge i druge štete uzrokovane odgodom prijevoznika zrakoplova. Imajte na umu da sigurnost putnika ima prednost pred točnošću polijetanja. Dolazak u zračnu luku je kod posebnih charter letova određen 2 h prije polijetanja zrakoplova. Kod charter letova moguće je i prijevremeno polijetanje te je isto tako potrebno pravovremeno preuzeti putne isprave. U slučaju da u zračnu luku niste stigli u preporučeno vrijeme, agencija ne preuzima troškove za propušteni let i sve što je posljedično vezano na to. Avio karte putnici dobiju za polazak i povratak obično na aerodromu od strane našeg predstavnika, zajedno sa svim putnim ispravama. Za putnike koji su kupili samo avio karte, vrijedi upozorenje da još jednom najmanje 24 sata prije leta još jednom provjere točno vrijeme leta u agenciji gdje je bila rezervacija, odnosno kod predstavnika na destinaciji. Pri kupnji zrakoplovnih karata, transfer od / do zračne luke nije uključen u cijenu. Prtljaga mora biti prikladna za prijevoz zrakoplovom i pravilno zatvorena. Obratite pažnju na dozvoljenu težinu prtljage, koji se spominje u završnoj obavijesti prije polaska i propise o ručnoj prtljazi. Također je potrebno tijekom rezervacije upozorio na posebnu prtljagu (surf, bicikli, golf ili ronilačka oprema…), te ju dodatno nadoplatiti. Također je potrebno dobiti odgovarajuću dozvolu za prijevoz životinja. Prijevoz prtljage nije odgovornost agencije, niti za oštećenu, niti za izgubljenu prtljagu. Kada se takvi slučajevi dogode, odmah se obratite odgovarajućoj službi u zračnoj luci, obično odjelu „Lost and Found”, gdje ćete dobiti odgovarajući zapisnik i referentni broj. Zrakoplovni prijevoznici neće uzeti u obzir kasnije reklamacije

 

DOLAZAK U ZRAČNU LUKU U DESTINACIJU ODMORA

Nakon slijetanja u zračnoj luci, svi putnici prolaze kroz carinske prostore. Tamo gdje je to potrebno (npr. Egipat, Tunis), dobit ćete pristupne obrasce (također na engleskom jeziku), gdje ćete ispisati podatke iz vaše putovnice. Naš predstavnik nema pristup ovom području zbog carinskih propisa te će vas pričekati zajedno sa predstavnicima lokalne turističke agencije na izlazu iz zračne luke.

 

PRIJEVOZ DO HOTELSKOG SMJEŠTAJA

Predstavnik naše agencije će vas dočekati u zračnoj luci i pratiti vas do željenog hotela. To vrijedi samo za programe koji su povezani s charter letovima i minimalnim brojem putnika. Za manje grupe (manje od 40 putnika), a osobito tamo gdje postoje letovi na redovnim linijama, na raspolaganju su lokalni predstavnici ili samo transferisti. Vrijeme prijevoza do hotela je približno definirano u opisima hotela ili je naznačena udaljenost u kilometrima, ali želimo vas informirati da prijevoz do zračne luke neće trajati samo vrijeme potrebno za optimalno vrijeme prijevoza. U autobusu ili manjem kombi vouilu (ovisno o broju sudionika prijevoza), putnici će biti iz različitih hotela, stoga će definitivno transfer za hotele trajati nešto duže od navedenoga; unaprijed vas molimo za razumijevanje. Ukoliko želite individualnu uslugu i prijevoz, naravno da je moguće dogovoriti uz doplatu. Isto tako, gosti s većim komadima prtljage (surf, bicikli, oprema za golf ili ronjenje …) neće biti u mogućnosti prisustvovati grupnom prijevozu zbog nepropusnosti, tako da će se naplatiti poseban prijevoz. Budući da su obično na odredištu najmanje dva različita autobusa, predstavnik u jednom autobusu pripremit će samo pozdravni govor i informirati putnike o njegovom posjetu pojedinim hotelima. Zbog prometne situacije, pristup do određenih hotela ili ulaza u hotel nije uvijek moguć, stoga je s prtljagom potrebno prehodati jedan kraći dio puta. Vi ste sami odgovorni za svoju prtljagu i molimo vas da se uvjerite da je vaša prtljaga u prtljažniku autobusa prije ulaska u autobus.

 

PREDSTAVNIŠTVO

Prvog ili drugog dana Vašeg odmora, naš predstavnik će vas posjetiti prema unaprijed određenom rasporedu i pružiti Vam preciznije informacije o hotelu, smještaju, destinacijama, izletima. Također će biti dostupan za rješavanje bilo kakvih problema ili zbrke. Za hitne slučajeve imat ćete SOS broj predstavnika naših mobilnih telefona (koji je već naveden u obavijesti o putovanju koju ste primili prije odlaska na odredište). Službeni sati (sastanci s gostima hotela) i telefonski brojevi također se objavljuju na info bannerima i/ili mapama u svakom hotelu. Točno vrijeme povratnog leta i transfera do zračne luke također su označeni na info bannerima i/ili mapama. Ako nema obavijesti, molimo Vas da sami provjerite vrijeme transfera iz hotela s našim predstavnikom.

 

INFORMACIJSKI PANO I MAPA

Informativne ploče i/ili mape nalaze se u svakom hotelu u zajedničkim hotelskim prostorijama, najčešće kod recepcije. Na oglasnoj ploči ili mapi, u vrijeme posjeta našeg predstavnika, biti će naznačeno vrijeme polaska posljednjeg dana putovanja, a naći ćete i savjete za dodatno razgledavanje i izlete.

 

IZLETI

Kada je udobnost smještaja i šetnje po plažama dovoljna, pripremili smo za vas mnogo zanimljivih izleta i razgledavanja grada koji će Vaš odmor učiniti još ugodnijima i zanimljivijima. Ukoliko pojedini izlet ima dovoljan broj prijavljenih sudionika (najmanje 15), izlet će pratiti slovenski vodič, inače će za izvođenje biti zadužena lokalna agencija, koja je ujedno i odgovorni organizator i izvođač dodatnih razgledavanja i izleta. U ovom slučaju TA Palma ne djeluje kao organizator, niti kao posrednik, već samo kao informator. U ovom slučaju, podnositelj zahtjeva primjenjuje sve zahtjeve za pritužbu isključivo davatelju usluga na licu mjesta. Sudjelovanje na izletima isključivo je na vlastitu odgovornost i odgovornost putnika, nažalost, TA Palma ne preuzima odgovornost za bilo kakve ozljede ili nezgode koje bi mogle nastati kao posljedica tih aktivnosti. Za svaku destinaciju za odmor, opisano je barem nekoliko izleta, a cijelu ponudu ćete primiti prije polaska ili na licu mjesta od našeg predstavnika.

 

PUTOVNICE I DRUGE VRIJEDNOSTI

Po dolasku u smještajni objekt potrebno je pokazati Vaš putni dokument na recepciji hotela. Možete ga odmah uzeti natrag po unosu Vaših podatak ili nakon obrade podataka sljedećeg dana. Preporučujemo da zadržite osobne dokumente i druge vrijedne predmete u hotelskom sefu i uvijek s vama uzmite samo malu količinu novca. U slučaju krađe, potrebno je prijaviti policiji. Nažalost, Agencija i Hotelijer ne preuzimaju nikakvu odgovornost za ukradene predmete.

 

SEF

Hotel i agencija nisu odgovorni za novac ili dragocjene i vrijedne predmete koje ostavite u sobi pa ih trebate spremiti u sef koji vam je dostupan u većini hotela, u nekim slučajevima bez naknade ili uz dodatni trošak, ovisno o kategoriji objekta i zemlji gdje putujete. Korištenje sefa je potrebna riješiti na licu mjesta, rezervacije unaprijed nisu moguće.

 

SOBE

Osnovna cijena aranžmana uključuje smještaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi 1/2, u slučaju posebnih želja i uz doplatu možete rezervirati standard sobu, apartman, obiteljsku sobe ili vilu – na zahtjev uz potvrdu koja ovisi o trenutnoj raspoloživosti. Standardne dvokrevetne sobe mogu biti izrađene prema zahtjevima kupaca uz dodatni krevet, na primjer smještaj 1/2 + 1 ili 1/2 + 2, uzimajući u obzir da pomoćni krevet ne zadovoljava standardne osnovne hotelske krevete – obično je to sklopivi krevet, kauč, sklopivi ležaj i da je kvaliteta smještaja za 3. i 4. osobu znatno niža. Svakako morate imati na umu da će prilikom rezervacije 1/2+1 i 1/2+2 soba biti znatno manje prostora u sobama te ćete biti ograničeni prilikom same kretnje u prostoriji.

 

Neki hotelijeri mogu dodati dodatni ležaj u slučaju rezervacije 1/2+2, dok druga djeca bez vlastitog kreveta mogu spavati zajedno sa svojim roditeljima. Takav smještaj već je vrednovan po paušalnoj cijeni. Ako želite bolji smještaj, provjerite hotele u kojima imate zasebnu kategoriju obiteljskih soba, koje također mogu ponuditi dodatne i neometane krevete, ali su prikladnije za više ljudi. Jednokrevetne sobe su u ograničenom broju u većini hotela, a veličina, oprema i lokacija nisu uvijek identične standardnoj sobi.

 

POSEBNE ŽELJE KLIJENATA

Prilikom rezervacije i koliko je to moguće, prihvaćamo i posebne želje klijenata, ali njihovo ispunjenje ovisi o raspoloživosti u hotelu na dan dolaska i nažalost ne možemo prihvatiti odgovornost (određena soba, pogled iz sobe, soba do sobe, kat, veličina soba, odvojeni kreveti itd.).

 

ZAŠTITA OKOLIŠA, ČIŠĆENJE, MIJENJANJE RUČNIKA

U svim turističkim naseljima postoji veliki broj gostiju, što posljedično utječe na okoliš. Vlasnici hotela vole upozoravati i davati savjete kako koristiti ekološki svjesne postupke kako bi zaštitili okoliš tijekom odmora. U većini hotela ručnici se mijenjaju samo kada je to potrebno. Ako želite promijeniti ručnike, postavite ih na pod kupaonice. Općenito, čišćenje i mijenjanje ručnika svakodnevno se odvija u hotelima 5 *, hotelima s četiri zvjezdice svaki drugi dan, 3* hotelima tri puta tjedno, a u hotelima i objektima 2* dva puta tjedno.

 

VODA IZ VODOVODA

Nemojte piti vodu iz lokalnih vodovodnih cijevi (pipe), koja je često jako klorirana. Kupite flaširana voda, naručite ga u barovima i restoranima ili na zahtjev u sobi. Voda u boci uvijek je uz nadoplatu.

 

ŠTO JE POTREBNO UZETI U OBZIR

Klima: zbog različitih klimatskih uvjeta, okoliša i navike, mogu se pojaviti različiti insekti i manje životinje i gmazovi u hotelima i drugim kompleksima. Ako primijetite to, molimo obavijestite hotelsko osoblje. Preporučamo da nabavite insekticidne i električne utičnice za komarce.

Tehnički standard: želimo vas upozoriti da u većini zemalja u kojima putujete nemate tehnički standard koji ste navikli kod kuće. Dakle, popravci mogu trajati znatno duže (popravak klima uređaja, kotlića itd.).

Opskrba vodom i strujom: zbog produljene suše ili groznice, postoji povremeni nedostatak vode ili prekinuta opskrba električnom energijom, na koje hotelijer i agencija nemaju nikakav utjecaj.

Održavanje i obnova: obzirom da neki hoteli rade tijekom cijele godine (posebno Egipat, Turska i Tunis), razni poslovi održavanja i obnove u tijeku su cijelo vrijeme. Nažalost, agencija nema nikakav utjecaj na to, u slučaju vrlo uznemirujućih radova, molimo Vas da o tome obavijestite našeg predstavnika, kako bi s našim partnerom mogli pronaći prikladno rješenje.

Buka: buka može biti uzrokovana i zračnim prometom (udaljenost hotela od zračne luke naznačena je u opisu), noćni život, koji se također događa u ljetnim odmaralištima noću, hotelskim dobavljačima, sakupljanje smeća, agregati i, na kraju, ali ne i najmanje važno, klima uređaji koji nisu uvijek najnoviji. Naravno, to mogu biti uznemirujući elementi, ali imajte na umu da putujete u turistička središta gdje je to uobičajena pojava i ne može se izbjeći.

Sportske aktivnosti, animacija i kulturni programi: ovise o blagdanu i nisu jednako intenzivne tijekom cijele godine. Tijekom visoke sezone može doći do vremena čekanja i tijekom niske sezone kako bi se ograničila njihova uporaba. Sve se to uzima u obzir pri kalkuliranju cijene. Sva animacija u hotelima (gdje ih imaju) odvija se na različitim svjetskim jezicima. Osoblje koristi jezik kojim govori većina gostiju. Za određene aktivnosti minimalni broj sudionika ovisi o pojedinačnoj aktivnosti.

Radno vrijeme pojedinih objekata: (npr. saune, zatvoreni bazen, fitness klub …) mogu biti ograničeni. Sportski rekviziti i igrališta nisu uvijek u skladu s našim standardima i mogu biti u lošijem stanju. Korištenje sportske opreme, sudjelovanje u raznim sportskim aktivnostima je na vlastitu odgovornost. Roditelji odgovaraju za djecu. Agencija i hotelijeri nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu tim aktivnostima.

Dječji klubovi: nažalost, ne mogu se usporediti s vrtićima, niti se dijete može uključiti u klub protiv svoje volje.

Cijena paket aranžmana ne uključuje: korištenje sportskih rekvizita, tj. sudjelovanje u aktivnostima na plaži ili okolici hotela. Lokalni dobavljači nude lokalne usluge. Oni se dodatno plaćaju na mjestu ljetovanja. Ne možemo jamčiti dostupnost ovih usluga tijekom Vašeg odmora.

Ograničenje hotelskih usluga i usluga: predsezoni i posezoni mogu postojati ograničenja u hotelskim uslugama (klimatizacija, animacija, sportska ponuda) i nisu u punom opsegu. Te su okolnosti već uzete u obzir u određivanju cijena.

Prehrana: većina hotela prilagođena je međunarodnim ukusima, ali u kuhinji se koriste sve vrste začina, umaka i pribora koji mijenjaju poznati okus određene hrane. U nekim hotelima, više kategorije također imaju određene vrste dijetetskih i drugih posebnih dijeta, ali nažalost, ne možemo unaprijed jamčiti da izbor može zadovoljiti sve posebne potrebe. U slučaju posebne prehrane, preporuča se ponijeti hitna i nezamjenjiva jela sa sobom na put (kruh bez glutena, rižine vafle, pahuljice …). Također imajte na umu da je tijelu potrebno nekoliko dana da se privikne na drugačiju klimu i prehranu. Različite okolnosti, uživanje ledeno hladnih napitaka može dovesti do problema s želucem i bolesti koje nisu povezane s lošom higijenom ili kvalitetom hrane. Uvijek pijte samo flaširanu vodu. Također vas upozoravamo da u restoranima ili barovima može doći do velikih gužvi u određeno vrijeme, što se, nažalost, ne može izbjeći. Ponekad hotelska kuća pomaže u organizaciji obroka u različito vrijeme ili u slučaju dobrih vremenskih uvjeta uz dodatno sjedenje na otvorenom. U nekim hotelima, gdje jela nude u obliku buffet (samoposluživanje), jela ponekad mogu imati i nešto nižu temperaturu.

Kontinentalni doručak: skroman doručak od maslaca, džemova, kave, čaja i kruha. Uglavnom se poslužuju, ali u manjim grčkim hotelima ih donosite na svoj stol na pladnjeve kao što želite.

Buffet kontinentalni doručak: obogaćen kontinentalni doručak, dodatno, ovisno o kontinentalnom doručku, može se dodati (može biti različit u danima), salama, sir, voćni sirup; ponekad se dodaju jogurt, kuhana jaja, med.

Buffet doručak: obično se sastoji od džemova, maslaca, čaja, kave, mlijeka, salama, sira, voćni sirup, jaja, jogurt, ponekad i voće ili kompoti. Ovisno o kategoriji i kvaliteti hotela, naravno da postoje i drugi dodaci.

Večera: osim ako nije drugačije navedeno u katalogu i opisu, poslužuje se večera; obično su dostupni jedan ili ponekad čak dva jelovnika, koji se sastoje od predjela, glavnih jela i slastica /voća; većinu dana gosti odabiru večeru; takva večera može biti u hotelskom restoranu ili u obližnjoj konobi, jer manji hoteli nemaju vlastitu kuhinju.

Buffet večera: izbor najmanje dva predjela, dva glavna jela i dva deserta ili voća. Glavno jelo, a ponekad i tjesteninu serviraju kuhari ili konobari, ali nešto imate mogućnost i sami izabrati.

Buffet večera: je kvantitativno neograničena, biramo između raznih opcija, i predjela, glavna jela, kao i pića.

Usluge All inclusive ili all inclusive usluge: informativni raspon usluga naveden je u opisu pojedinih hotela, a točan popis usluga, uključujući raspored hotelskih usluga, pruža se po dolasku u hotel. Usluge se razlikuju od zemlje do zemlje, kategorije hotela i na kraju, ali ne manje važno, od iznosa uplaćenog depozita. Hoteli iste kategorije mogu također imati različite ponude i kvalitetu usluga; najveći pokazatelj u odabiru ovoga je naravno cijena aranžmana. Također, u hotelima s ponudom koja je uključena, moguće je koristiti usluge koje nisu uključene u cijenu i trebaju biti plaćene na licu mjesta (a-la-carte ili restoran na zahtjev, barovi u diskotekama ovisno o satu, određeni programom usluge), wellness usluge, razne sportske aktivnosti, …). Sve uključene usluge poslužuju se u plastičnim posudama (posebno obrađene plastike, koje se također mogu prati), sva flaširana pića, svježe iscijeđeni sokovi i uvezena alkoholna pića uz nadoplatu.

Pića i grickalice u mini barovima/hladnjacima: sve usluge uključene su u program usluga. Ljubazno vas molimo da se pridržavate hotelskih pravila te također sami bilježite potrošnju mini bara, a račun se namiruje posljednjeg dana prije polaska. Kuhinjske niše namještene su u svim zgradama (studiji, apartmani i sobe s kuhinjskim nišama) vrlo skromno, pogodna za pripremu manjih obroka.

U većini slučajeva, kupaonice su opremljene samo sa osnovnom opremom, a neke imaju tuš zavjese za tuširanje ili podnice protiv klizanja; ponekad, umjesto kade ili tuša, nalazi se samo zidani prostor s odvodom ili samo odvod (ponekad u Egiptu, Tunisu, Grčkoj), pa kad se koristi tuš, kupaonica postaje potpuno mokra. Pazite da se ne poskliznete.

Klima uređaji: u većini slučajeva, ako nije drugačije navedeno, sobe su opremljene klima-uređajima koji su centralno vođeni od strane hotelske kuće i obično rade samo nekoliko sati dnevno u visokoj sezoni. U slučaju nestanka struje, normalan rad je poremećen jer žele pomoći s agregatima koji ne jamče rad klima uređaja. Noviji hoteli imaju poboljšani sustav ugradnje klima uređaja pomoću tipki, ali važno je da sva vrata i prozori budu zatvoreni, inače klima neće raditi. Kada se soba uzima u većini slučajeva, klima ne radi, potrebno ih je prvo provjetriti i ohladiti. Naravno, rad klima uređaja je uglavnom povezan s bukom, a uređaji nisu svugdje najnoviji.

TV prijemnici: kvaliteta prijema ovisi o mjestu položaju hotela i smještaja sobe. Izbor programa također je često ograničen na nekoliko lokalnih postaja; izbor se razlikuje od hotela do hotela.

Pravila oblačenja: osobito u hotelima više kategorije (većina hotela 4 * i 5 *); u restoranima i društvenim prostorima za muškarce preporučujemo duge hlače i primjerenu odjeću za žene.

Fotografijama u katalogu i informacijama na web stranicama: posvećujemo posebnu pažnju. Željeli bi vas upozoriti da su sve fotografije simbolične, a prikaz (kao što su sobe) ne znači da ćete biti smješteni u istoj sobi kao što vidite u katalogu. Osnovna cijena uključuje standardne sobe ili sobe kategorije koje su definirane u cjeniku. U vremenu od objavljivanja kataloga do trenutka vašeg odmora, može doći do renoviranja nadogradnje, zbog čega fotografije u katalogu ne odgovaraju trenutnoj situaciji. Također, agencija nije odgovorna za informacije koje se nalaze na web stranicama pojedinačnih hotela i koje su lokalnog karaktera.

Suncobrani i ležaljke: u velikoj većini slučajeva u Egiptu, Tunisu i Turskoj, suncobrani i ležaljke pored bazena su besplatni, u većini slučajeva i na hotelskim plažama (svaki opis hotela sadrži informacije što je uključeno). U Grčkoj i Sjevernom Cipru, suncobrani i ležaljke su gotovo uvijek na raspolaganju, dok su u hotelskim bazenima s rijetkim iznimkama bez dodatnih troškova, ali svugdje je ograničeno. Međutim, treba napomenuti da broj suncobrana i ležaljki nije isti kao i kapacitet kreveta u hotelu. Pogotovo u visokoj sezoni kada nisu uvijek dovoljni.

Ručnici za kupanje: u nekim hotelima dobit ćete posebnu karticu za preuzimanje ručnika prilikom prijave. Molimo Vas da ne izgubite karticu jer je potrebno platiti gubitak kartice.

Udaljenost od plaže i drugih sadržaja: podaci u katalogu su informativni i predstavljaju samo približno procjenu udaljenosti od plaže ili udaljenost od mora, šetnje ili vožnje mogu biti dulje. Također se može dogoditi da je u istom hotelskom kompleksu udaljenost različita; u slučaju hotela na plaži, superior sobe su najbliže plaži, a u slučaju udaljenih hotela najbliže su glavnoj zgradi, bazenu, restoranima itd. Treba napomenuti da sobe ponekad mogu biti daleko od plaže, recepcije, restorana itd. zbog veličine određenih hotelskih naselja.

Bazeni: u vodu u bazenima iz higijenskih razloga dodaje se klor. Preporučamo da se gosti s osjetljivom kožom savjetuju sa svojim liječnikom prije korištenja bazena. Voda se u bazenima redovito mijenja, ali je kvaliteta vode u svakom slučaju lošija prilikom masovnog korištenja. U vrijeme promjene vode i čišćenja bazena, bazen se ne može koristiti. Vrijeme korištenja bazena možete dobiti je na recepciji hotela. Korištenje bazena dopušteno je prema pravilima i na vlastitu odgovornost. Djeca uvijek mogu biti u bazenu samo uz pratnju odrasle osobe, kontrole roditelja. Određeni hoteli nude grijane bazene (svaki opis hotela posebno je označen). O tome da li je u bazenima grijana voda i kolika je temperatura je ono što hotelski vlasnici sami odlučuju.

Napojnice: su skoro svugdje nepisano pravilo te ćete time usrećiti osoblje. Ako ste zadovoljni uslugom, obično ćete dodati 5 do 10% iznosa koji se naplaćuje; to vrijedi za restorane, pubove, vozače autobusa, lokalne vodiče itd. Posebice se očekuju napojnice u arapskom svijetu, jer su oni često jedini konkretniji izvor prihoda.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

Palma Travel d.o.o. zadržava pravo izmjene dana, sata i smjera polaska, bez obveze naknade štete Putniku, ukoliko je do takve promjene programa došlo iz opravdanih razloga, na koje Palma Travel d.o.o. nije mogao utjecati niti predvidjeti. Palma Travel d.o.o. zadržava pravo smještaja Putnika u objekt različito imenovan od objekta u programu ili ponudi, iste ili više kategorije na vlastiti trošak, zbog promjena na samom odredištu izvan njegove krivnje ( npr. prebukiranost hotela ), bez obveze naknade štete putniku. Palma Travel d.o.o. isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih nastupom izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Palma Travel d.o.o. ne preuzima odgovornost zbog štete nastale izmjenom programa uslijed izmjene vremena polaska i dolaska prijevoznih sredstava i kašnjenja zbog odlaganja odlaska. Palma Travel d.o.o. ne isplaćuje nikakve odštete ili naknade za usluge koje nisu bile iskorištene krivnjom Putnika. Ako je Ugovaratelj sklopio Ugovor kao «Last minute» ( putovanje u posljednjem trenutku) ili po «Fortuna sistemu» ( uplate za hotel niže kategorije, a koristi se hotel više kategorije ukoliko ima mjesta), tada Putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio putovanje, pa zbog toga nema pravo prigovora prema Palma Travel d.o.o.

 

DODATNI TROŠKOVI

U nekim odredištima u većini hotela, dodatni napici (uključujući polupansionska pića) ne moraju se odmah podmiriti. Možete potpisati račun, dodati broj svoje sobe i vaše ime velikim slovima. Iznos ukupnog iznosa možete podmiriti na kraju vašeg odmora. Način plaćanja: gotovina (EUR, USD, EGP, TND, TRY). Ne prihvaćaju putne čekove ili kreditne kartice u svim hotelima. Osim toga, naplatit će vam se i porez. Više informacija saznajte na recepciji u hotelu.

 

PROMJENE REZERVACIJA I PRODUŽENJE BORAVKA

U tom slučaju, molimo Vas da se obratite našem predstavniku sa Vašim željama, mi ćemo pokušati zadovoljiti Vaše želje, naravno, dokle god će to omogućiti raspoloživa mjesta u zrakoplovu i smještajni kapaciteti. Naravno, treba uzeti u obzir mogućnost pojave dodatnih troškova (troškovi transfera, troškovi otkazivanja u izvorno rezerviranom objektu, nadoplate za drugi hotel, cijenu izmjena itd.). Dodatni troškovi moraju biti podmireni kod predstavnika na licu mjesta prije promjene ili preseljenja u drugi objekt. Ako želite otkazati svoj boravak prijevremeno ili ako želite otkazati ostatak odmora, nećete moći vratiti neiskorištene usluge.

 

PUTNI DOKUMENTI I VIZE

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo, mora imati važeći putni list ili drugu važeću odgovarajuću ispravu s kojim može ući u pojedinu zemlju. U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu određenom vremenskom ispravnošću putne isprave prije isteka valjanosti na dan ulaska, putnik je o tim odredbama dužan sam voditi računa. Ta Palma za moguće neugodnosti ili prisilni prekid putovanja putnika ne odgovara. Putnik je dužan prije putovanja, odnosno do roka, koji je naveden u programu, ishoditi vize za države u koje putuje i cijepiti se ukoliko države u koje putuje to zahtijevaju. Ukoliko putnik te obveze ne ispuni, TA Palma postupa po odredbama o putnikovom otkazu putovanja.

U slučaju da je Ta Palma zadužena za pribavljanje vize putniku, Ta Palma ne jamči uspješnost dobivanja iste. Ta Palma putniku neće vratiti troškove pribavljanja vize. Ta Palma ne jamči za točnost informacija dobivenih od nadležnih veleposlanstava. U slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih ograničenja, sve troškove snosi sam putnik. Posredovanje Ta Palme pri dobivanju vize nije uračunato u cijenu putovanja, nego se plaća posebno. Ako putnik Ta Palmi nije dostavio potrebne isprave za izdavanje vize u roku određenom u programu ili ponudi, smatra se da će se sam pobrinuti za pribavljanje vize. Kada dijete do 15 god starosti putuje u inozemstvo ili iz inozemstva bez pratnje zakonskog zastupnika, treba pored putovnice imati i dozvolu zakonskog zastupnika. Obrazac dozvole je propisanog oblika, koji se dobije na upravnoj jedinici, koja ga i potvrdi, isto tako ga može potvrditi i tijelo Republike Hrvatske u inozemstvu, koji ima ovlasti za obavljanje konzularnih poslova.

Zbog zahtjeva međunarodnog putničkog prometa (zrakoplovni, brodski, autobusni…) putnik je prilikom prijave dužan dati sve potrebne podatke o svim suputnicima putovanja ili ljetovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici na putovanju dužni, u skladu s propisima prelaska državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim odredbama, imati sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove ostalim putnicima odgovara sam putnik. Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluge. Ako putnik ne poštuje svoje obveze, odgovara organizatoru za prouzročenu štetu. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju bi putnik mogao pretrpjeti u takvom slučaju. Tijekom putovanja putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava sam tijek putovanja. U slučaju da se putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova osim uplata koje se plaćaju na licu mjesta.

 

POGREŠKE U KATALOGU I CJENIKU

Zaista se trudimo kako bi ih bilo što manje i da bi sve cijene, informacije i opisi bili pravilni. Zbog velikog opsega informacija mogu nastati pogreške za što se iskreno ispričavamo. Kada se pogreška otkrije, o tome obavijestimo sva naša prodajna mjesta i pravilne podatke ponovno objavimo na našoj web stranici, koja je vidno aktualna i opremljena sa svim novim informacijama. Ljubazno Vas molimo, da sve podatke provjeravate na www.palma-travel.hr, a ukoliko Vam web stranica nije dostupna s veseljem ćemo program posredovati na vašu kućnu adresu ili preko elektronske pošte. Kada je pogreška ispravljena na web stranici, s time prestaje važiti informacija u katalogu.

UVJETI REZERVACIJE I KUPNJE KARATA U ZRAČNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

Palma Travel d.o.o. ne posjeduje vlastite zrakoplove i ne obavlja zračni prijevoz putnika i robe, već u prodaji avio karata djeluje isključivo kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika od kojih ima ovlaštenje temeljem IATA licence sukladno pravilima i uvjetima IATA-e i svakog pojedinog zrakoplovnog prijevoznika.

 

REZERVACIJA LETOVA

Prilikom izrade rezervacije za letove Putnik je dužan dati točno ime, prezime i spol svakog Putnika onako kako su navedeni na identifikacijskom putnom dokumentu koji će putnici i koristiti za to putovanje. Unatoč velikoj pažnji, prilikom izrade rezervacije, zbog pogreške u razmijeni informacija, moguće su greške u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu. Putnik je primljenu potvrdu o izvršenoj rezervaciji dužan provjeriti i bez odgađanja obavijestiti Palma Travel d.o.o. o eventualnim greškama u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu kako bi se što prije izvršio ispravak. Ukoliko Putnik nakon primitka rezervacije/ponude, a prije potvrde kupnje ne obavijesti Palma Travel d.o.o. o grešci u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu smatrat će se da su sve navedene informacije točne. Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije nakon čega se, ukoliko Putnik ne potvrdi, tj. izvrši kupnju karte, automatski otkazuje. Zrakoplovni prijevoznik može u bilo kojem trenutku promijeniti i/ili ukinuti trenutno važeće tarife bez prethodne najave, što može dovesti do promjene u cijeni od trenutka izrade rezervacije/ponude do trenutka potvrde/kupnje karte. Primjenjuje se važeća tarifa u trenutku izdavanja karte.

 

ZRAKOPLOVNA KARTA / E-KARTA

Nakon potvrde rezervacije od strane Putnika, Palma Travel d.o.o. kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika, u ime prijevoznika, izdaje Putniku elektroničku potvrdu o kupnji karte (elektroničku kartu, e-kartu, eticket, etix) koja sadrži ime, prezime, spol i slijedni popis svih letova na kojima je izvršena rezervacija prijevoza s datumima putovanja, polazištima i odredištima kao i broj rezervacije pod kojim prijevoznik vodi rezervaciju u svojem rezervacijskom sustavu. Nakon kupnje/potvrde kupnje, tj. izdavanja e-karte, nije moguća naknadna promjena bilo kojeg elementa karte. Jednom izdana avio karta predstavlja ugovor o prijevozu između zrakoplovnog prijevoznika i Putnika. Karta, kao ugovor o prijevozu, glasi na ime i prezime Putnika i nije prenosiva na drugu osobu.

 

UKRCAJNA PROPUSNICA / BOARDING PASS

Prije ukrcaja u zrakoplov Putnik mora samostalno obaviti prijavu za let na jedan od načina koji nudi zrakoplovni prijevoznik koji je izdao kartu (npr. na šalteru za prijavu u zračnoj luci, na web stranici prijevoznika, na samoposlužnom automatu, itd.). Zrakoplovni prijevoznik može za pojedine načine prijave za let naplatiti naknadu. Nakon izvršene prijave za let, prijevoznik Putniku izdaje ukrcajnu propusnicu (boarding pass) u papirnatom i/ili elektroničkom obliku i to za svaki let posebno, a koja služi za ulazak u zrakoplov i kao prtljažni list ukoliko se na prijevoz predaje prtljaga. U slučaju papirnatih ukrcajnih propusnica, zrakoplovni prijevoznik može odbiti ukrcaj Putniku koji ne može predočiti originalnu papirnatu ukrcajnu propusnicu, ukoliko je ista izdana, na ulazu u zrakoplov. Zrakoplovni prijevoznik nije dužan ispuniti ugovornu obvezu prijevoza ukoliko je ime i prezime Putnika različito na elektroničkoj karti/ukrcajnoj propusnici i na osobnom putnom dokumentu kojeg Putnik predočuje kod prijave na prijevoz i/ili prilikom ukrcaja u zrakoplov.

Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se Putnik dužan pridržavati.

 

POSEBNI UVJETI REZERVACIJE I PLAĆANJA AVIO KARTE TE NAKNADA ZA IZDAVANJE AVIO KARTE

Za plaćanje avio karata vrijede posebni rokovi i uvjeti plaćanja. Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije. Ukoliko Putnik vrši kupnju karte uplatom na transakcijski račun Palma Travel d.o.o., a otvoren u Privredna banka Zagreb d.d., dužan je voditi računa o NKS terminskom planu izvršenja transakcija financijske institucije iz koje zadaje nalog za plaćanje, kako bi bio siguran da Palma Travel d.o.o. može prije isteka roka do kojeg je rezervacija važeća evidentirati uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu u RBA. Ukoliko Palma Travel d.o.o. do navedenog roka ne evidentira uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu u PBZ, Palma Travel d.o.o. ne snosi odgovornost za otkaz rezervacije od strane zrakoplovnog prijevoznika. Niti prijevoznik niti Palma Travel d.o.o. ne mogu garantirati raspoloživost letova niti da će na istim letovima biti moguća ponovna rezervacija mjesta po istoj cijeni te se Putnik u tom slučaju može odlučiti na izradu nove rezervacije po tada dostupnim cijenama, te izvršiti doplatu do nove raspoložive cijene karte unutar novog roka kojeg odredi prijevoznik ili na odustajanje od kupnje i povrat prethodno uplaćenih sredstava nakon što ista budu evidentirana na računu Palma Travel d.o.o.a, a bez kupnje karte.

Zrakoplovni prijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije i/ili već kupljene karte bez prethodne obavijesti, za što Palma Travel d.o.o. ne preuzima odgovornost. Povrat agencijske naknade za izdavanje karte (TSC) nije moguć.

 

OTKAZIVANJE I PROMJENE

Otkazivanje i/ili promjene izvršene od strane zrakoplovnih prijevoznika bez suglasnosti Putnika

Zrakoplovni prijevoznici, uslijed određenih okolnosti, zadržavaju pravo promjene rasporeda leta što uključuje mijenjanje vremena polijetanja i slijetanja, kao i otkazivanja letova bez prethodne obavijesti. Elektronička karta je ugovor između zrakoplovnih prijevoznika i Putnika pri čemu Palma Travel d.o.o. djeluje tek kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika i nije odgovoran za promjene/otkaze izvršene na rezervaciji/ e-karti od strane samih zrakoplovnih prijevoznika.

 

OTKAZIVANJE I/ILI PROMJENE KOJE ZAHTIJEVA PUTNIK

Otkazivanje i promjene (npr. letova, polazišta i/ili odredišta) podložne su uvjetima tarife kupljene avio karte. Ukoliko Palma Travel d.o.o. u ponudi/rezervaciji nije drugačije naznačio, u slučaju otkaza od strane Putnika avio karta ne dozvoljava povrat tarife, ne dozvoljava povrat neiskorištenih zrakoplovnih i/ili pristojbi zračnih luka, ne dozvoljava promjene letova uključujući i promjene zračne luke polaska i/ili odredišta. Sve mogućnosti promjene jednom izdane karte podložne su uvjetima tarife po kojima je karta izdana, uključujući mogućnost povrata nakon kupnje (tarife i/ili pristojbi), mogućnosti promjene letova, polazišta i/ili odredišta, kao i visinu naknade za promjenu/otkaz ukoliko je ista tarifno dozvoljena. Kod tarifa koje dozvoljavaju promjenu letova uz plaćanje dodatne naknade, potrebno je osim naknade platiti i razliku od već plaćene tarife do one koja je u trenutku promjene raspoloživa na novim letovima, ako na originalno kupljenoj tarifi više nema mjesta. Ukoliko se otkazuje putovanje, a prema uvjetima tarife avio karte Putnik ima pravo na povrat sredstava, sredstva će po odobrenju zrakoplovnog prijevoznika biti vraćena Putniku (najčešće u roku do 2 mjeseca od dana otkaza) na isti način kako je karta kupljena. Otkaz putovanja je potrebno dostaviti u pismenom obliku putem elektroničke pošte na adresu: booking@ palma-travel.hr ili poštom na adresu: Palma Travel d.o.o. d.o.o. – poslovnica Zagreb, Ilica 1A (prvi kat), 10000 Zagreb, odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismenog otkaza djelatniku odjela avio karata agencije Palma Travel d.o.o.. Ukoliko karta nije otkazana unutar roka kojeg definira zrakoplovni prijevoznik, a Putnik se ne pojavi na letu, smatrat će se da je No-show putnik.

 

NO-SHOW

U slučaju da Putnik nije na vrijeme izvršio prijavu za let i/ili se nije pojavio na izlazu za ukrcaj u zrakoplov, smatra se No-show putnikom. Zrakoplovni prijevoznik će automatski otkazati sve daljnje letove u avio karti koji se ne mogu koristiti. Putnik, ovisno o tarifi, u pravilu nema pravo niti na povrat sredstava niti pravo na promjenu karte za neki drugi let.

 

SLIJED KUPONA ZA LET I NJIHOVA UPOTREBA

Putniku se tijekom izdavanja karte za svaki rezervirani let izdaje zaseban e-kupon u elektroničkoj karti. Karta koju je Putnik kupio valjana je za prijevoz od mjesta polijetanja, preko navedenih mjesta međuslijetanja ili transfernih mjesta, do mjesta slijetanja navedenih na potvrdi kupnje/e-karti. Cijena kupljene karte izračunata je prema tarifi zrakoplovnih prijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenog na karti. Promjena rute putovanja dovodi i do promjene tarife, a time i cijene karte. Putnik prilikom potvrde/kupnje karte prihvaća i obaveznost slijednog korištenja letova kako su navedeni u e-karti (npr. nije moguće ne-koristiti odlazni let, a onda ipak koristiti povratni let). Kod pokušaja korištenja letova mimo redoslijeda navedenih u karti, svi daljnji letovi biti će otkazani, a Putnik gubi mogućnost njihovog korištenje, kao i pravo na povrat neiskorištenog dijela karte. Prijevoznik može u takvom slučaju zahtijevati reobračun tarife prema stvarnom redoslijedu korištenja letova, što može rezultirati višom tarifom koju nadoknađuje Putnik.

 

REKLAMACIJE U SLUČAJU ODBIJENOG UKRCAJA, KAŠNJENJA I/ILI OTKAZIVANJA LETA OD STRANE ZRAKOPLOVNIH PRIJEVOZNIKA

Ako Putnik ima reklamaciju zbog odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta ili neke druge nepravilnosti vezane za prijevoz (npr. prtljage), Putnik je dužan zahtjev za odštetu uputiti direktno zrakoplovnom prijevozniku koji je uzrokovao nepravilnost. Palma Travel d.o.o. se nalazi u ulozi prodajnog agenta i nije ovlašten u ime zrakoplovnog prijevoznika rješavati reklamacije. Zrakoplovni prijevoznik sve zahtjeve dobivene od agenta, vezane za pritužbe putnika, ne smatra valjanima.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 16. srpnja 2019. i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima (dostupna na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=HR) kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018. (dostupan na poveznici: https://narodne novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html).

Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Alternativno rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Podatci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645

Platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u objavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat Turistička inspekcija Šubićeva 29, 10000 Zagreb

Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paket-aranžmanu

PRILOG I. – Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paket-aranžmanu, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN 130/17

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija Palma Travel d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

Turistička agencija Palma Travel d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna/postanu nesolventne.

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu:

 • Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
 • Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.
 • Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.
 • Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova, i ako je takva promjena dopuštena od strane krajnjih pružatelja usluga koje čine paket-aranžman. Prenositelj i primatelj Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa Ugovora.
 • Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8% cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.
 • Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.
 • Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.
 • Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.
 • Ako se putnik nađe u poteškoćama, Organizator putovanja će mu pružiti primjerenu pomoć sukladno odredbama Zakona o pružanju u usluga u turizmu.
 • Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator/prodavatelj Palma Travel d.o.o. ugovorila je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod Croatia osiguranja (Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, Hrvatska; [email protected]; 0800 18 84). Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb, Hrvatska; [email protected]; +385 1 4627 445) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja Palma Travel d.o.o.

 

Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TX/?uri=CELEX:32015L2302 i Zakon o pružanju usluga u turizmu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html