INTEGRAL ZAGREB – EU sufinancirani projekti

 

Naziv projekta

„Unaprjeđenje poslovanja turističke agencije Integral kroz implementaciju specijaliziranog softverskog rješenja",; šifra projekta KK.03.2.1.19.0401.

Na dan 1. studenog 2019. započeli smo s provedbom projekta Unaprjeđenje poslovanja turističke agencije Integral kroz implementaciju specijaliziranog softverskog rješenja, kod projekta KK.03.2.1.19.0401. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovanja turističke agencije Integral kroz implementaciju specijaliziranog softverskog rješenja

Kratki opis projekta: Kako bi ojačala tržišnu poziciju na visokokonkurentnom tržištu, turistička agencija Integral ulaže u razvoj vlastitog poslovanja kroz unaprjeđenje internih poslovnih procesa implementacijom IKT rješenja koje će sadržavati deset različitih modula vezanih uz poslovne procese agencije

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Razvoj softverskog rješenja po mjeri turističke agencije omogućit će upravljanje korisnicima, upravljanje ponudom putovanja i popratnih sadržaja, praćenje putovanja, upravljanje prodajom i kartičnu naplatu te upravljanje internim procesima poslovanja.
 • Provedba projekta omogućit će optimizaciju poslovnih procesa, učinkovitiju organizaciju tijeka rada te poboljšanu komunikaciju s kupcima i partnerima.
 • Navedeno će stvoriti pretpostavke za povećanje konkurentnosti, stjecanje i zadržavanje novih kupaca, te povećanje prihoda od prodaje te novo zapošljavanje.
 • Mogućnost pregleda različitih analiza poslovanja, učinkovitosti, troškova i raspoloživih resursa stvorit će bazu za kvalitetno planiranje i uočavanje mogućnosti unaprjeđenja i kao bitne pretpostavke uspješnog rasta poslovanja u narednom periodu.

 

Ukupna vrijednost projekta: 653.250,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 284.817,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2019.-1.11.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Dalibor Drakulić
tel: +385 912431610
mail: [email protected]

Linkovi:

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

 

 

 

Naziv projekta

„Povećanje konkurentnosti turističke agencije Integral Zagreb unaprjeđenjem mrežnih stranica“; šifra projekta KK.03.2.1.17.0148.

 

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućit će unaprjeđenje mrežne stranice postavljene na domeni www.integral-zagreb.hr od strane specijaliziranog pružatelja usluge Shipshape d.o.o.

Unaprjeđenje web stranice sastoji se od analize zahtjeva i poslovnih procesa korisnika kako slijedi: definiranje strukture web rješenja, izrada tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja, konfiguracija Drupal sustava prema prihvaćenoj specifikaciji, izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji, povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom, implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranica, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju.

Osim izrade novog konceptualnog rješenja koje će kupcima omogućiti interaktivniji pregled ponude, bit će implementirani i sljedeći specifični moduli koji su važni za unaprjeđenje prezentiranja i prodaje proizvoda turističke agencije:

 1. Modul za pregled ponude u kalendaru;
 2. Modul za praćenje korisnika;
 3. Kartično plaćanje i praćenje uplata;
 4. Podsjetnik za rezervaciju;
 5. Recenzije korisnika;
 6. Accessibility modul.

Unaprijeđena web stranica imat će dizajn prilagođen mobilnim uređajima i tabletima (responsive dizajn) te optimizirano učitavanje web rješenja koristeći različite cache-ing tehnologije. Bit će implementirana SEO optimizacija s ciljem boljeg pozicioniranja na internetskim tražilicama, te će svi sadržaji biti dostupni i na engleskom jeziku kako bi informacije o ponudama i samoj turističkoj agenciji bile dostupne većem broju zainteresiranih kupaca.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanu primjenu mrežnih rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Poboljšanje prisutnosti na tržištu;
 2. Povećanje vidljivosti usluge;
 3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Realizacija projekta omogućit će unaprjeđenje mrežne stranice turističke agencije Integral s ciljem jačanja tržišne pozicije kao rezultat kvalitetnije prezentacije ponuda. Dodana vrijednost projekta ogleda se u činjenici da će sadržaj na web stranici biti dostupan osobama s poteškoćama u čitanju čime se potiče njihova integracija i sudjelovanje u organiziranim putovanjima.

Glavni očekivani učinak koji će generirati ovaj projekt jest rast ukupnih prihoda zahvaljujući spomenutom ubrzanju, unaprjeđenju i personalizaciji komunikacije s kupcima, te kvalitetnijoj i pristupačnijoj prezentaciji ponude turističke agencije.

Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju sadržaja postavljenom na mrežnim stranicama, a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih kupaca te kontinuirani rad na širenju baze kupaca.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 93.750,00 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 75.000,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 52.500,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

15.10.2018. – 15.10.2019.

 

Kontakt za više informacija

e-mail: [email protected]

 

Linkovi